Om Mødrehjælpen

Indsamlinger i Mødrehjælpen

Læs mere om Mødrehjælpens indsamlingsmåde og indsamlingsformål.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser, SMS-donation, via Facebook og andre sociale medier, online indsamlingsportaler, netbank, indbetalingskort, betaling over mobiltelefon, Direct Mail, indstik i blade, samarbejde med radio og TV, omtale i medier, annoncer i trykte og digitale medier, samarbejde med virksomheder, samarbejde med frivillige samt på Mødrehjælpens hjemmeside og webshop.

Indsamlingsformål

Midlerne anvendes til Mødrehjælpens generelle rådgivningsarbejde, enkeltstående projekter, programindsatsen engodstart.dk samt til uddeling af julehjælp og feriehjælp til målgruppen – udsatte børnefamilier og gravide.

Få den nyeste viden