Om Mødrehjælpen

Indsamlinger i Mødrehjælpen

Læs mere om Mødrehjælpens indsamlingsmåde og indsamlingsformål.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved SMS-donation, via Facebook og andre sociale medier, online indsamlingsportaler, netbank, indbetalingskort, betaling over mobiltelefon, direct mail, indstik i blade, samarbejde med radio og TV, TV- og biografreklamer, omtale i medier, annoncer i trykte og digitale medier, samarbejde med virksomheder, samarbejde med frivillige samt på Mødrehjælpens hjemmeside moedrehjaelpen.dk, engodstart.dk, abort.dk og webshop shop.moedrehjaelpen.dk.

Organisations indsamlinger foregår endvidere ved events, salg/auktion, merchandise og postomdeling/flyers.

Indsamlingsformål

De indsamlede midler anvendes til fordel for Mødrehjælpens generelle rådgivningsarbejde, enkeltstående projekter samt til uddeling af julehjælp og feriehjælp til målgruppen – udsatte børnefamilier og gravide.

Få den nyeste viden