Publikationer

MødrehjælpenTema

MødrehjælpenTema har til formål at sætte fokus på den virkelighed og de udfordringer, gravide og børnefamilier oplever i dagens Danmark. Analyserne er foretaget på baggrund af spørgeskemaundersøgelser og interviews blandt Mødrehjælpens brugere.

Få den nyeste viden