Publikationer

Stil op! For børnefamilierne i Danmark

I Mødrehjælpen opfordrer vi alle til at stille op for gravide og børnefamilier i Danmark. Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Du kan læse mere om Mødrehjælpens strategi her.

Mødrehjælpen har fastsat fire indsatsområder, der sætter konkret retning på, hvordan vi vil arbejde med at styrke vilkårene for sårbare og udsatte børnefamilier og gravide i Danmark frem mod 2020.

Mødrehjælpens strategi for at hjælpe sårbare og udsatte børnefamilier og gravide i Danmark

Du kan hente strategi-oversigten nedenfor. Og du kan læse hele Mødrehjælpens strategi ved at hente strategifolderen “Stil op! For børnefamilierne i Danmark”.

Få den nyeste viden