Publikationer

Ingen børnefamilier skal stå alene – for vi er her for børnefamilierne i Danmark!

Med vores femårige strategi vil vi sikre, at ingen børnefamilier står alene. Vi vil gøre det lettere at få den hjælp, der er brug for, når livet er svært, og udfordringerne tårner sig op. Og vi vil sikre en stærkere kobling mellem vores frivillige indsatser og vores rådgivning, så den enkelte familie får en mere helhedsorienteret hjælp.

Mødrehjælpens strategi ”Ingen børnefamilier skal stå alene” styrker vores indsats med fire strategiske ambitioner i perioden 2021-2025.

  • En god start
  • Ud af krisen
  • En del af fællesskabet
  • En stærk stemme
Mødrehjælpens strategi 2021-2025

Klik på billedet og download strategifolderen ”Ingen børnefamilier skal stå alene”

En strategi på børnefamiliernes side

I Mødrehjælpen står vi på familiernes side med kompetente rådgivere, behandlere og frivillige, der i fællesskab styrker familierne. Som en af Danmarks førende hjælpeorganisationer for sårbare og udsatte familier yder vi professionel og uvildig rådgivning og nær og lokal hjælp gennem meningsfulde fællesskaber, der styrker den enkelte og mindsker ensomheden hos både børn og voksne.

Med den nye strategi vil vi sætte nye standarder for inddragelse af de familier, der ellers ikke bliver hørt. Deres stemmer vil være fundamentet for vores indsatser og aktiviteter. Vi arbejder samtidig målrettet med data som grundlag for vores indsatser, så vi ved, hvad der virker i det sociale arbejde. Derfor styrker vi vores fokus på innovationsprocesser og læring.

Vi vil bidrage til, at vi som velfærdssamfund bekæmper den negative sociale arv. Det gælder i særdeleshed, når politikere i Folketinget, i regioner og i kommuner sætter rammerne for det Danmark, der formes i coronakrisens kølvand. Det gælder, når socialpolitik sættes i skyggen af andre politikområder, eller når nedskæringer og kortsigtede prioriteringer presser sårbare familier længere ud i samfundets yderkant.

Vi samarbejder med kommuner, regioner, erhvervsliv og fonde. Alle skal kende Mødrehjælpen både som en innovativ pioner og et solidt sikkerhedsnet – og som en organisation drevet af god ledelse. Vi vil fortsat søge opbakning og støtte hos danskerne. Og vi gør os umage. Altid. Vi tror på, at et stærkt civilsamfund er en afgørende nødvendighed, hvis vi vil udvikle velfærd, tryghed og fællesskab omkring børnefamilierne. Og vi tror på, at vi kan øge familiers og børns livschancer med indsatser, der når hele vejen rundt om den enkelte familie.

Vi er som organisation sat i verden for at forebygge, at familier falder ud over kanten. Vi hjælper dér, hvor det meste andet har slået fejl. Når forældreskabet starter, når livskriser rammer, og ensomheden bliver for massiv. Vi hjælper familierne, når de mister fodfæstet. Det er her, vi sætter ind.

Her kan du læse hele Mødrehjælpens strategi ved at hente strategifolderen “Ingen børnefamilier skal stå alene”.

Få den nyeste viden