Om Mødrehjælpen

Vedtægter

Vedtægter for Fonden Mødrehjælpen.
 • 1. Navn og hjemsted
 • 2. Formål
 • 3. Formålets opnåelse
 • 4. Hovedbestyrelsen
 • 5. Hovedbestyrelsens sammensætning
 • 6. Hovedbestyrelsens arbejde
 • 7. Direktionen
 • 8. Afdelinger og institutioner
 • 9. Lokalforeninger, fondsbutikker og støtteforeningen
 • 10. Lokalforeningernes bestyrelse, støtteforening, regnskab m.v.
 • 11. Frivilligudvalget
 • 12. Repræsentantskabet
 • 13. Ordinært repræsentantskabsmøde
 • 14. Øvrige møder i repræsentantskabet
 • 15. Tegningsret
 • 16. Regnskab og revision
 • 17. Overskudsdeling
 • 18. Vedtægtsændring og opløsning
 • 19. Ikrafttræden

Hent vedtægterne som dokument:

Vedtægter for Fonden Mødrehjælpen

Få den nyeste viden