Vær med

Vær med til at give en god start på livet til alle børn i Danmark

Tilmeld dig Mødrehjælpens 1000 Dages-nyhedsbrev for fagpersoner. Så kvitterer vi med gode artikler, nyeste viden om børns trivsel i de første 1000 dage samt et indblik i udviklingen af 1000dage.dk.

Nyt projekt i Mødrehjælpen skal skabe bedre børnetrivsel – vi har brug for din hjælp!

For at støtte gravide og nybagte forældre vil Egmont Fonden og Mødrehjælpen igennem et nyt femårigt partnerskab give én samlet indgang til med råd og vejledninger til, hvordan man kan skabe de bedste betingelser for deres barns første 1.000 dage. Det sker gennem et digitalt læringsunivers, der bliver tilgængeligt og nyttigt for alle gravide og småbørnsforældre i Danmark, mens der vil være særlige tilbud til sårbare gravide og småbørnsforældre.

Vi vil over det næste år udvikle 1000 Dage-projektet – og til det har vi brug for dig, der arbejder med børn og forældre i det tidlige forældreskab.

Arbejder du som jordemoder, sundhedsplejerske, sygeplejerske eller lignende? Og vil du gerne inspireres med gode artikler, nyeste viden om børns trivsel inden for rammerne af barnets første 1000 dage, følge udviklingen og tilblivelsen af 1000dage.dk og hjælpe med lancering af projektet i 2020? Så tilmeld dig Mødrehjælpens 1000 Dages-nyhedsbrev for fagpersoner herunder. Vi glæder os til løbende at sende dig seneste nyt om projektet.

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Hvorfor er en indsats i barnets første 1.000 dage så vigtig?

Alle børn i Danmark skal have en god start på livet. Men mange nybagte forældre er utrygge i forældrerollen, og nogle forældre mangler de fornødne kompetencer til at skabe tryghed for deres barn og stimulere det.

I hver ottende familie er sundhedsplejersker bekymrede for forældre-barn relationen i barnets første leveår, fordi forældrene eksempelvis ikke forstår og opfanger barnets behov og signaler. Og forskere vurderer, at omkring 30 procent af danske børn har et utrygt eller usammenhængende tilknytningsmønster i forhold til voksne.

Disse familier har brug for rådgivning og hjælp i forhold til at skabe en tryg relation og stimulering af barnet.

Læs mere om 1000 Dage her.

Fakta

  • Hvert år fødes ca. 60.000 børn i Danmark
  • I hver ottende familie har sundhedsplejersker bekymringer i forhold til forældre-barn relationen i barnets første leveår ifølge ”Sundhedsplejerskers bemærkninger til forældre-barn relationen”, Databasen Børns Sundhed
  • Omkring 30 procent af danske børn har et utrygt eller desorganiseret tilknytningsmønster i forhold til voksne. Undersøgelser viser, at det udgør en risiko for udviklingen af psykiske lidelser senere hen. Kilde: Mette Væver ”Tilknytningsvanskeligheder og udsathed i spæd- og småbørnsalderen”
  • 94 % af alle gravide bruger internettet til at supplere den information, de får fra sundhedsprofessionelle, men viden på nettet kan være mangelfuld og af svingende i kvalitet