Vær med

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforeninger

Se standardvedtægter for Mødrehjælpens lokalforeninger

Fonden Mødrehjælpens professionelle og frivillige arbejde er et tilbud til gravide, mødre og fædre, som har brug for rådgivning og støtte til at skabe et trygt og udviklende forældreskab.
Vores fælles opgave er at hjælpe mennesker i sårbare og udsatte situationer. Denne hjælp stiller væsentlige krav til den måde, Mødrehjælpens professionelle og frivillige agerer på, og fordrer en høj etisk standard af alle.

Vores fokus er:

 • at hjælpe uden at skabe afhængighed
 • at hjælpen er båret af menneskeligt nærvær og høj faglig kvalitet
 • at hjælpen understøtter det personlige ansvar og støtter stærke fællesskaber

Mødrehjælpens lokalforeninger og fondsbutikker bidrager med en særdeles vigtig indsats og arbejder for at skabe opbakning i og omkring lokalområdet. Ligeledes bidrager lokalforeningerne og fondsbutikkerne væsentligt til, at Fonden Mødrehjælpen kan indfri sit formål.

Det er derfor vigtigt, at rammerne for det frivillige virke er klare. Samarbejdet mellem Fonden Mødrehjælpen og en lokalforening beskrives i vedtægterne nedenfor.

Fondsbutikkerne er reguleret ved retningslinjer fastsat af hovedbestyrelsen. Frivillige i fondsbutikkerne har, ligesom lokalforeningernes frivillige, demokratisk indflydelse via repræsentantskabet, som beskrevet i nærværende vedtægter og i vedtægterne for Fonden Mødrehjælpen.

 • 1. Navn og hjemsted
 • 2. Formål
 • 3. Formålets opnåelse
 • 4. Medlemskab
 • 5. Kontingent
 • 6. Bestyrelsen
 • 7. Bestyrelsens arbejde
 • 8. Generalforsamling
 • 9. Regnskab
 • 10. Tegningsret
 • 11. Vedtægtsændring
 • 12. Stiftelse og opløsning

***
Seneste ændringer er vedtaget på Fonden Mødrehjælpens hovedbestyrelsesmøde d. 27.
juni 2022
***
Godkendt af bestyrelsen for Mødrehjælpens lokalforening i […] den [

 

Hent vedtægterne som dokument (pdf):

Vedtægter for Mødrehjælpens lokalforeninger pr. 27. juni 2022

Få den nyeste viden