eller gå til Alle emner

Hjælp til barnet, når I går fra hinanden

Søger du rådgivning til jeres barn i forbindelse med en skilsmisse, kan du her få et overblik over nogle af de muligheder, der findes.

Rådgivning og hjælp til børn i skilsmissefamilier

 • Børnesagkyndig rådgivning

  Børnesagkyndig rådgivning er et gratis tilbud til både forældre og børn. Den børnesagkyndige rådgiver taler som regel med forældrene først. Derefter kan forældrene og den børnesagkyndige rådgiver aftale, om barnet også skal med i samtalerne, eller om den børnesagkyndige eventuelt skal have en samtale alene med barnet.

  Læs mere om børnesagkyndig rådgivning på Statsforvaltningens hjemmeside.

 • Børnegrupper

  Statsforvaltningen tilbyder gratis samtalegrupper for skilsmissebørn i alderen 9-12 år over hele landet. En børnegruppe mødes fem gange i ca. halvanden time.

  Formålet med børnegrupperne er at hjælpe og støtte børnene, så de bliver bedre til at håndtere forældrenes skilsmisse. I grupperne har børnene mulighed for at tale med jævnaldrende børn og dele historier og erfaringer med hinanden. Der er også tid til hygge og leg. Børnegrupperne ledes af erfarne børnesagkyndige rådgivere, som er vant til at tale med børn om svære emner.  

  Læs mere om børnegrupper på Statsforvaltningens hjemmeside.

  Flere institutioner og skoler har desuden oprettet børnegrupper for skilsmissebørn.

 • Børnenes skilsmissetelefon

  Statsforvaltningens børnetelefon er åben alle hverdage. Her har børnene blandt andet mulighed for at tale med en udenforstående om de svære følelser i forbindelse med forældrenes skilsmisse. Børnerådgiverne, der besvarer telefonen, kan også hjælpe med råd og vejledning.

  Nummeret til børnetelefonen er 20 600 550.

  Læs mere om børnetelefonen på Statsforvaltningens hjemmeside.

 • BørneTelefonen og BørneChatten m.v.

  Børns Vilkår har en række gratis rådgivningstilbud, der henvender sig til børn og unge, som har det svært.

  Børn kan søge rådgivning om skilsmisse på flere forskellige måder.

  • Anonym rådgivning på tlf. 116 111
  • Anonym rådgivning på chatten
  • Anonym rådgivning via brevkassen

  Læs mere om rådgivningen på Børns Vilkårs hjemmeside.

 • Børnebisiddere

  Børns Vilkår har et korps af børnebisiddere. En børnebisidder hos Børns Vilkår er et gratis tilbud til børn og unge, som har brug for en voksen støtteperson i forbindelse med møder i kommunen eller i Statsforvaltningen. En børnebisidder tager med og støtter barnet ved møderne.

  Læs mere om børnebisiddere på Børns Vilkårs hjemmeside.

 • Barnets initiativret

  Indtil et barn er fyldt 18 år, er det forældrene, som tager beslutninger på barnets vegne. Skilsmissebørn på 10 år og derover har imidlertid en såkaldt initiativret. Det betyder, at barnet kan bede Statsforvaltningen om at indkalde forældrene til et møde om forældremyndigheden, barnets bopæl eller samværet, hvis barnet ikke kan tale med sine forældre om sine egne ønsker og behov efter en skilsmisse.

  Barnet kan få hjælp til at bruge sin initiativret ved at ringe til børnenes skilsmissetelefon på 20 600 550.

  Læs mere om barnets initiativret på Statsforvaltningens hjemmeside.

 • Mægling i Børnehøjde

  Det kan være svært for et barn at stå i midten af forældrenes konflikt. For at skabe de bedst mulige rammer for et barn, der oplever et pres, når forældrene går fra hinanden, tilbyder KFUM’s Sociale Arbejde Mægling i Børnehøjde.

  Udover at barnet får samtaler med en børnekyndig i løbet af processen, vil I som familie deltage i mæglinger med en upartisk og uddannet konfliktmægler, som har fokus på barnets eller børnenes perspektiv. Målet er, at I finder frem til løsninger, som er gode for jeres barn.

  Tilbuddet ”Mægling i Børnehøjde” er et gratis og frivilligt tilbud. Mægling i Børnehøjde er forankret i København, Aarhus og Odense, men mæglerne foretager mæglinger i hele landet.

  Læs mere om tilbuddet her