eller gå til Alle emner

Rådgivning og hjælp, når I går fra hinanden

Få overblik over de mange forskellige tilbud, der findes, hvis du og barnets anden forælder søger hjælp til at komme videre efter skilsmissen.

MØD_Top_Skilsmisse_200px

Rådgivning og hjælp til forældre, der går fra hinanden

 • Børnesagkyndig rådgivning

  Statsforvaltningen kan tilbyde dig og barnets anden forælder gratis børnesagkyndig rådgivning, hvis I for eksempel er uenige om forældremyndigheden, barnets bopæl eller samværet.

  En børnesagkyndig rådgivning kan også være relevant, hvis I ønsker hjælp til at kunne samarbejde og lave aftaler, som er gode for jeres barn.

  Tilbuddet kræver ikke, at I har en sag i Statsforvaltningen.

  Læs mere om børnesagkyndig rådgivning og ansøg om det på Statsforvaltningens hjemmeside.

 • Mægling i Børnehøjde

  KFUM’s Sociale Arbejde tilbyder Mægling i Børnehøjde til familier, der ønsker hjælp til at løse de uenigheder eller konflikter, der kan opstå, når man går fra hinanden. Samtalerne med en uddannet konflikmægler har særligt fokus på barnets eller børnenes perspektiv og har til formål at hjælpe jer med at finde løsninger, som er gode for jeres barn. I skal have lyst til at inddrage børnene på et tidspunkt i forløbet, men det er også muligt at have mæglinger, hvor barnet ikke er til stede. Der vil være en børnekyndig, der støtter barnet i løbet af hele processen.

  Tilbuddet ”Mægling i Børnehøjde” er et gratis og frivilligt tilbud. Mægling i Børnehøjde er forankret i København, Aarhus og Odense, men mæglerne foretager mæglinger i hele landet.

  Læs mere om tilbuddet her

 • Konfliktmægling

  Hvis I for eksempel er uenige om, hvem der skal have forældremyndigheden over barnet, hvor barnet skal bo, eller hvordan samværet skal fordeles, har Statsforvaltningen mulighed for at tilbyde dig og barnets anden forælder gratis konfliktmægling.

  I kan godt få en konfliktmægling, selvom I ikke har en sag i Statsforvaltningen.

  En konfliktmægling kan kun gennemføres, hvis både du og den anden forælder deltager, og det kræver også, at I begge to ønsker at finde frem til en fælles løsning. Når I til enighed, kan konfliktmæglingen afsluttes med, at I får skrevet jeres  aftale ned.

  Læs mere om konfliktmægling og ansøg om det på Statsforvaltningens hjemmeside.

 • Samarbejdsforløb for skilte forældre

  Hvis I er uenige om forhold vedrørende jeres barn, og det er første gang I henvender jer til Statsforvaltningens afdelinger i enten Aabenraa eller Odense, vil I blive tilbudt at deltage i et nyt forsøgsprojekt: ”Forældre sammen – hver for sig”.

  Projektet består af et kursus i forældresamarbejde eller et individuelt samtaleforløb, som har til formål at forebygge og begrænse konflikter mellem jer og hjælpe jer med at støtte jeres barn bedst muligt efter bruddet.

  Forløbet drejer sig ikke om eventuelle konkrete uenigheder imellem jer , men består af samtaler, undervisning og vejledning, og Statsforvaltningen kan ikke træffe afgørelser, mens I deltager i projektet.

  Læs mere om ”Forældre sammen hver for sig” på Statsforvaltningens hjemmeside.

 • Parrådgivning/Skilsmisserådgivning

  Hvis I har børn under 18 år og enten ønsker hjælp til at bevare jeres parforhold eller hjælp til at få et godt forældresamarbejde, efter at I er gået fra hinanden, kan I for eksempel søge om rådgivning i Center for Familieudvikling.

  Center for Familieudvikling tilbyder blandt andet:

  • Et PREP-kursus (Prevention and Relationship Enhancement Program) med fokus på, hvordan I kan udvikle jer og tage vare på jeres forhold
  • Et KIFF-kursus (Kursus i Fælles Forældreansvar), som fokuserer på, hvordan I kan styrke forældresamarbejdet efter en skilsmisse
  • Skilsmisserådgivning i form af fælles samtaleforløb eller individuelle samtaleforløb

  Læs mere om rådgivningen og priser på Center for Familieudviklings hjemmeside.

  Flere og flere kommuner tilbyder også PREP-, KIFF- eller lignende kurser, og det er ofte gratis at deltage i disse kurser. Hvis du er interesseret kan du spørge din kommune, om de har et sådant tilbud eller lave en søgning på Google.

 • Familierådgivning i kommunen

  Alle kommuner tilbyder gratis og anonym åben rådgivning til familier med børn under 18 år, herunder rådgivning i forbindelse med skilsmisser. Du kan enten ringe til borgerservice i din kommune eller prøve at finde yderligere oplysninger om familierådgivningens åbningstider på kommunens hjemmeside.

  Læs mere om muligheden for familierådgivning på borger.dk.

 • Online-hjælp til skilsmisseforældre

  Der findes forskellige online-værktøjer og apps, som kan hjælpe jer til bedst muligt at håndtere nogle af de udfordringer, som ofte dukker op i forbindelse med et samlivsbrud.

  • Rådgivningstjenesten Delebarn.dk er en kommunikations- og informationsplatform, hvor I kan informere hinanden om alt, hvad der vedrører jeres fælles barn. En del af tjenesten kræver betaling
  • App’en SES (Samarbejde efter Skilsmisse) er et gratis digitalt værktøj, der dog i øjeblikket kun kan benyttes, hvis man har fået bevilliget en separation eller en skilsmisse i Statsforvaltningen
  • App’en SwapKids er et digitalt værktøj, som blandt andet forsøger at lette kommunikation og planlægning for skilsmisseforældre