English
Væk fra siden!
Viden og råd

Tvivl om abort: Sådan kan du reagere som mand

En beslutning om abort eller ej er svær – også som mand. Læs om nogle af de overvejelser og reaktioner, du kan opleve, hvis du går med tanker om abort.

Er din partner (eller en kvinde, du har været sammen med) blevet uventet eller uplanlagt gravid, kan der opstå tvivl om abort.

Det kan stille dig i en vanskelig situation, fordi du måske på den ene side ønsker at støtte og være der for hende, men på den anden side også har brug for at finde dit eget ståsted.

Mange mænd giver udtryk for, at de føler sig sat ud på et sidespor, når det skal besluttes om en graviditet skal gennemføres. Det kan der være flere grunde til. En af de primære er, at det endelige valg ligger hos kvinden, og det er hende, som sundhedsvæsenet retter opmærksomheden og kommunikationen mod.

Mærk efter – hvordan har DU det?

Selvom det er naturligt, at du også tænker på din partner og hendes følelser, er det vigtigt, at du husker dig selv.

Du gør dig sikkert mange tanker og mærker et væld af modsatrettede følelser. Du tænker måske på, hvordan beslutningen kan komme til at påvirke dig og fremtiden, og du kan svinge følelsesmæssigt mellem stolthed, glæde, frygt, skyld, tristhed, vrede og afmagt eller følelsen af at have for stor magt. Dine følelser kan være meget intense, men det kan også ske, at du reagerer ved at lægge låg på følelserne eller bare føler dig forvirret.

Herunder kan du læse, hvordan andre mænd har oplevet samme situation. Listen af reaktioner er blevet til på baggrund af støttesamtaler om abort i Holdepunkt – Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning.

Husk, at du også har mulighed for at få en gratis støttesamtale med en rådgiver.

Sådan kan du reagere ved tvivl om abort

  • Afmagt
  • Vrede
  • Uønsket magt
  • Skyld

Få talt sammen om beslutningen

Noget af det vigtigste, når man er i tvivl om abort, er at få talt sammen. Det kan dog være meget forskelligt, hvornår man er klar til det. Vær opmærksom på, at hverken du eller hende presser på for at tage hul på snakken.

Når I kommer i gang, er det godt at spørge ind til, hvordan hun har det og samtidig tilbyde hende din støtte.

Det er også vigtigt, at du fortæller, hvad du selv føler. Du tænker måske, at det er bedst at undgå at påvirke eller presse hende, men ved at åbne op for, hvordan du har det, mærker hun, at du er med i processen. Det kan være med til at mindske den alene-følelse, som er forbundet med at skulle træffe valget.

Forstå din gravide partner og hendes reaktioner

At skulle træffe et valg om abort kan bringe din partner i en kriselignende situation. Man fraråder generelt folk at træffe store beslutninger, når de befinder sig i en krise, men når det handler om en eventuel abort, skal beslutningen træffes inden udgangen af 12. graviditetsuge, hvilket efterlader jer i et tidspres.

Mange gravide mærker allerede efter kort tid både fysisk og psykisk en ændring i kroppen, og det gør, at de kan have sværere ved at distancere sig fra graviditeten og tænke mere rationelt, som du måske gør.

Et andet forhold, der gør beslutningen svær, er, at den ikke kan gøres om. Valget om abort er mere endegyldigt end de fleste andre beslutninger, hvilket kan få din gravide partner til at vakle i forhold til, hvad der er den rette beslutning for hende og jer. Det ene øjeblik virker hun måske afklaret. Det næste er hun det ikke alligevel – og sådan kan det skifte flere gange om dagen.

Det er svært for jer begge at være i, men husk på, at det er en helt naturlig del af at skulle træffe en så betydningsfuld beslutning. Derfor bør du også give hende mulighed for at lade tvivlen få plads og tid, så hun ikke føler sig presset i valget.

Forståelse er vigtig, hvis I er uenige

Hvis I er uenige om beslutningen, er det meget almindeligt, at I oplever, at I kommer til at stå i hver sin lejr, men med en så stor beslutning som en eventuel abort, er det vigtigt, at I begge gør en aktiv indsats for at forstå hinanden.

Mange gange kan det hjælpe at få lov at sætte ord på sin frygt. Du er måske bange for ikke at kunne slå til som far, eller du føler dig ikke klar til at påtage dig det ansvar, der følger med at få et barn. Din partner frygter måske modsat at miste dig og komme til at stå alene med alt.

Få en række råd til, hvordan I kan tale om tvivlen og jeres forskellige holdninger.

Efter beslutningen: Sådan kommer I videre – sammen eller hver for sig

Uanset hvilken beslutning I når frem til, vil jeres parforhold ikke være som før.

I de tilfælde, hvor I som par var uenige om, hvad den rette beslutning skulle være, vil der ofte være en af jer, der føler, at han/hun er gået på kompromis, mens den anden set udefra fik det som han/hun ønskede. Ingen af jer har det sandsynligvis let. Den, som ikke fik sit ønske opfyldt, vil være trist og ked af det, mens den anden kan spekulere over, om det var det rigtige at gøre, og føle skyld over at have gjort den anden ked af det.

Hvis I ikke viser omsorg for hinanden og får bearbejdet oplevelsen, kan der være risiko for, at jeres forhold går i stykker. Prøv at vær tålmodige og forstående over for hinanden og tag jer tid til at tale med hinanden.

Herunder kan du læse flere gode råd til tiden efter beslutningen

  • Du ønskede barnet, men beslutningen blev en abort
  • I var enige og besluttede at få foretaget en abort
  • Du ønskede en abort, men din partner valgte at få barnet

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Få den nyeste viden