English
Væk fra siden!

Bliver du udsat for seksuel vold af din partner?

Det kan være svært at vide, om det, man, oplever og udsættes for i sit parforhold, er seksuel vold. Læs her, hvad seksuel vold er, og hvorfor man ofte kan være i tvivl.

Hvad er seksuel vold?

Hvis du bliver udsat for seksuel vold, vil du typisk føle, at du bliver behandlet uden respekt og omsorg. At din partner er ligeglad med dig og dine behov.

Lev uden volds hjemmeside defineres seksuel vold som seksuelle handlinger eller seksualiserende handlinger, som du ikke har ønsket, og som er rettet eller udøvet mod dig på en hensynsløs måde.

Seksuel vold er ikke bare fysisk. Den kan også være psykisk – for eksempel ved at du føler dig tvunget til sex og ikke tør sige nej.

Mange ved ikke, at de er udsat for seksuel vold – gælder det også dig?

Begrebet ‘seksuel vold’ får mange til at tænke på voldtægt. Voldtægt bliver dog af de fleste opfattet som ufrivillig sex mellem to personer, der ikke kender hinanden.

At se sin partner som en voldtægtsudøver og dermed erkende, at man har været udsat for seksuel vold, er derfor svært for mange.

Man kan af den grund komme til at tale det, man har været udsat for, ned. Måske synes du ikke, at du ligefrem bliver tvunget til sex mod din vilje. Du har blot en stærk følelse af ubehag, som du ikke rigtig ved, hvad bunder i. Har du det sådan, kan det være endnu sværere at erkende, at du har været udsat for seksuel vold i dit parforhold.

Du er ikke alene om at have det sådan.

En undersøgelse peger på, at vi overalt i samfundet mangler viden om og et sprog for den seksuelle vold. Særligt den vold, som foregår i nære relationer, hvor den voldsudsatte oplever gentagne voldtægter og seksuel vold over tid.

I videoen herunder kan du høre en kvinde fortælle om sine oplevelser med seksuel vold – husk lyd.

Eksempler på seksuel vold

Sexolog Camilla Dremark har defineret 11 forskellige former for seksuel vold. De går fra seksualiseret psykisk vold i den milde ende af skalaen til voldtægt i den modsatte ende.

De 11 former for seksuel vold:

 1. Seksualiseret psykisk vold
 2. Seksualiserende verbale krænkelser
 3. Grænseoverskridende seksualiseret adfærd
 4. Kontrol og overvågning
 5. Systematisk afvisning
 6. Systematisk utroskab
 7. Trusler om seksuel vold
 8. Digital seksuel vold
 9. Psykisk eller fysisk vold i soveværelset
 10. Seksuel tvang
 11. Voldtægt og andre former for seksuelle overgreb (i juridisk forstand)

Fælles for de forskellige former for seksuel vold er, at de seksuelle handlinger er et middel for voldsudøveren til at opnå kontrol og dominans over den voldsudsatte.

Herunder kan du klikke på hvert enkelt punkt og læse mere om, hvilke handlinger der kan ligge bag de forskellige former for seksuel vold.

Eksemplerne er baseret på de erfaringer, vi har gjort os i Mødrehjælpen gennem vores behandling af voldsudsatte kvinder.

 • Seksualiseret psykisk vold
 • Seksualiserende verbale krænkelser
 • Grænseoverskridende seksualiseret adfærd
 • Kontrol og overvågning
 • Systematisk afvisning
 • Systematisk utroskab
 • Trusler om seksuel vold
 • Digital seksuel vold
 • Psykisk eller fysisk vold i soveværelset
 • Seksuel tvang
 • Voldtægt og andre former for seksuelle overgreb (i juridisk forstand)

Sådan kan seksuel vold påvirke dig

En dansk undersøgelse af omfanget af partnervold viser, at seksuel partnervold, kan have store psykiske følgevirkninger.

Den viser også, at kvinder, der er udsat for seksuel vold af en partner, oftere føler sig alene og mangler nogle at tale med sammenlignet med kvinder, der har været udsat for vold uden at have oplevet seksuel vold.

Få hjælp til at komme videre, hvis du har været udsat for seksuel vold

Det er meget almindeligt at føle sig skamfuld, hvis man har været udsat for seksuel vold, og mange oplever angstsymptomer, hvis de senere hen indleder et seksuelt forhold med en ny partner. Dette kan fx være hjertebanken, svimmelhed, kvalme og undgåelsestrang.

Det kan være frustrerende at opleve. For det behøver ikke at være et udtryk for, at man ikke har lyst til sin nye partner. Kroppen siger simpelthen fra, fordi den har været så stresset i lignende situationer før.

Netop fordi den seksuelle vold kan have omfattende følgevirkninger for dig, er det godt at søge professionel hjælp. Her er det vigtigt, at du åbner op og fortæller om den seksuelle vold. Også selvom det kan være forbundet med stor skam.

Hvis det er meget svært, kan du starte med at sige, at du har oplevet noget, som er vanskeligt for dig at tale om. Så kan du og din rådgiver eller psykolog i fællesskab tale jer frem til, hvordan det kan komme frem. Det kan måske være nemmest for dig at skrive om det eller tegne en tegning, som I kan tage udgangspunkt i. I kan også aftale, at I starter med det, der er nemmest at sige, og så langsomt nærmer jer det svære.

Oplever du, at det kun gør dig dårligere at tale om, hvad der konkret skete, kan det være en løsning ikke at gå i detaljer, men holde dig til, hvilke følelser eller kropsfornemmelser, du havde, og sammen med din behandler arbejde med, hvordan du får dem bearbejdet.

Læs mere om, hvor du kan søge hjælp, hvis du har været udsat for vold i parforholdet.

Mere om seksuel vold

 • Anmeldelse af vold og voldtægt
 • Anmeldelse af psykisk seksuel vold

Hør en kvinde fortælle om sine oplevelser med seksuel vold i videoen herunder.

Hvor mange udsættes for seksuel vold

En dansk undersøgelse fra 2020 anslår, at 17.000 kvinder og 5.000 mænd udsættes for seksuel vold.

Undersøgelsen gør dog opmærksom på, at tallene er usikre, da man regner med, at der er et stort mørketal. 

Få den nyeste viden