English
Væk fra siden!
Viden og råd

Hvordan kan du reagere efter en abort?

Nogle kvinder får det svært efter at have fået en medicinsk eller en kirurgisk abort. Læs her, hvilke signaler du bør være opmærksom på ved dig selv, hvis du har fået foretaget en provokeret abort.

Ligesom der er mange forskellige grunde til at beslutte sig for en abort, er der også mange forskellige måder at reagere på. Det er helt normalt at opleve blandede følelser i forbindelse med en abort.

Føler du lettelse, dårlig samvittighed eller sorg efter aborten?

Mange kvinder føler lettelse, når indgrebet er overstået og tænker kun indimellem på aborten, selvom det var en alvorlig beslutning for dem.

Midt i lettelsen og glæden over, at det er overstået, kan du dog også opleve at være ked af det og have let til tårer – især, hvis du var meget i tvivl inden aborten. Det er også helt normalt at føle en grad af dårlig samvittighed, selvom du ikke fortryder din beslutning.

For de fleste kvinder kan det hjælpe at snakke med partneren, venner eller familie om følelserne.

Har du behov for at tale med en uvildig rådgiver, tilbyder Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning, Holdepunkt, støttesamtaler. Læs mere om dette tilbud i den grå boks længere nede på siden.

Oplever du en kraftigere efterreaktion?

Nogle kvinder, der får en provokeret abort, oplever psykiske reaktioner. Disse kan for eksempel være:

 • Krisereaktioner. Aborten kan blandt andet fremkalde fortrydelse, skamfølelse, angst for at blive straffet for en ”forkert” handling, selvbebrejdelser og/eller desorientering
 • Depression

Disse efterreaktioner rammer typisk kvinder, som for eksempel har været meget i tvivl om valget eller har følt sig pressede til at få foretaget aborten. Du kan overveje følgende udsagn for at få en fornemmelse af, om du er på vej ud i en mere alvorlig efterreaktion:

 • Jeg er trist og nedtrykt efter aborten
 • Jeg græder meget og føler mig tom
 • Jeg bliver ved med at lægge mærke til gravide, barnevogne og børnetøj
 • Jeg har svært ved at sove og koncentrere mig om min hverdag
 • Jeg tænker stadig meget over, om det var det rigtige valg at få en abort
 • Jeg har det svært med at være sammen med børnefamilier

Hvis du kan genkende dig selv i de fleste af disse tilstande, kan det være tegn på, at du har en mere alvorlig reaktion end de fleste. I den situation er det en god idé at søge professionel rådgivning. Du er altid velkommen til at kontakte Holdepunkt og få talt ud om din situation. Det kan også være nødvendigt at tale med din læge.

Vær opmærksom på, at personer, der udvikler en depression, kan have mulighed for at få tilskud til psykologhjælp.

Tiden efter en abort

 • Hvem risikerer at få det svært efter en abort?
 • Dit livssyn kan ændre sig efter en abort
 • Husk på, hvorfor du traf valget om abort

Få rådgivning og støtte, hvis du overvejer abort

Husk, at du kan få en støttesamtale, inden du beslutter dig for, om du vil få foretaget en abort. Støttesamtalen kan for eksempel være med en rådgiver i Holdepunkt eller hos din læge. I Holdepunkt giver vi støttesamtaler ved tvivl om abort:

Rådgiverne hjælper med at udfolde mulighederne og forsøger at gøre det mere overskueligt for dig at træffe dit valg. Du har også ret til en støttesamtale efter en eventuel abort.

Læs mere om Holdepunkts abortrådgivning.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Få den nyeste viden