English
Væk fra siden!
Viden og råd

Abort eller ej – er I uenige eller i tvivl?

Er du eller din partner blevet gravid, og er I uenige om, hvad I nu skal gøre? Få vejledning til, hvordan I bedst taler sammen om tvivlen og jeres forskellige holdninger til spørgsmålet ”abort eller ej”?

Med en graviditet følger en masse følelser, og uanset om den er uventet eller planlagt, er det naturligt at blive både bange og i tvivl.

Det kan også være, at I reagerer meget forskelligt. Måske er den ene af jer fast besluttet på at gennemføre graviditeten, mens den anden vakler i valget og har svært ved at finde vej i tvivlen. Det er en svær situation at stå i som par, og den bliver ikke nemmere af, at der skal træffes en beslutning i løbet af kort tid.

Læs om abortgrænsen i Hvor sent kan du få en abort?

Når holdninger og forestillinger kolliderer

Mange oplever at have haft forventninger til, hvordan man selv og partneren vil reagere, hvis man blev stillet over for valget for eller imod abort. Det er dog langt fra altid, at disse forestillinger holder stik.

Måske har du haft den holdning, at du aldrig ville kunne vælge abort. Det kan også være, at du har haft en forestilling om, hvordan rammerne i forhold til både karriere, økonomi og parforhold skal være, før du vil stifte familie, men nu lever den situation, I står i, ikke op til det.

At dine værdier og forestillinger bliver sat på spil, kan være med til at forstærke tvivlen.

Valget kan sætte jeres forhold på en prøve

Generelt kan alt i livet virke usikkert, når man er presset til at træffe et så stort valg. Et ellers velfungerende parforhold kan pludselig blive skrøbeligt, og det kan være svært at genkende de sider af partneren, som kommer frem, selvom I kender hinanden godt.

Som mand kan du stå i det dilemma, at det i sidste ende er kvinden, som har ret til at træffe valget. Omvendt kan du gøre dig tanker om, om det er retfærdigt, hvis du lægger pres på hende for enten at afbryde graviditeten eller gennemføre den, og du kan være bange for, om din partner kan tilgive dig efterfølgende, hvis hun følger det, du ønsker.

Læs mere i artiklen abort – følelser som mand før og efter beslutningen.

Som kvinde kredser tankerne måske om, hvorvidt du kan træffe en så vigtig beslutning på egen hånd, når den uanset udfaldet, kommer til at påvirke din partners liv markant. Måske har han meldt ud, at I ikke længere kan være sammen, hvis du for eksempel gennemfører graviditeten, og du føler på den måde, at du står til at miste noget betydningsfuldt, uanset hvad du vælger.

Læs mere om, hvordan du kan tackle tvivl om abort.

Hvordan træffer I et valg om abort eller graviditet, når I er uenige?

Respekt for hinanden er en vigtig forudsætning, hvis det skal lykkes at nå frem til et fælles valg. Mange par i samme situation har oplevet, at samtalen kører af sporet, fordi de hver især kommer til at fokusere på, at den anden er forkert, mens ens egne holdninger er de rigtige.

Det kan være svært at forstå den andens synsvinkel, når der er så meget på spil. Dels er du måske bange for, at hvis du forsøger at forstå, kan det give indtryk af, at du giver din partner ret. Dels kan det være svært at høre, hvad den anden person siger, fordi du selv er så følelsesmæssigt påvirket af situationen.

Mangler hensynet og forståelsen for den andens perspektiv, risikerer I dog, at I ikke får lyttet ordentligt til hinanden, og dermed ikke giver hinanden muligheden for at føle sig hørt og forstået. Netop det at føle sig forstået i forhold til en så vigtig beslutning, kan være afgørende for at komme godt videre efterfølgende, hvad enten I ender med at gennemføre graviditeten eller vælger at få en abort.

Lyt og tal om den tvivl, I måske har til fælles

Et råd til at opnå en respekt for hinandens ståsted og skabe en samtale, hvor I lytter og ikke kun står fast på egne holdninger, kan være at fokusere på det, I sandsynligvis har til fælles – nemlig tvivlen.

Måske er du helt sikker på, at du ønsker at gennemføre graviditeten, dog er der en lille del af dig, der fortryder, at timingen ikke er en anden. Din partner har det måske lige omvendt og ser abort som bedste udvej uden dog at være sikker i den beslutning.

Lykkes det for jer at lytte til, hvordan partneren oplever situationen, og begge være åbne omkring den del af jer, som stadig tvivler, har I en samtale, der tager afsæt i noget, I begge oplever. Måske I med det udgangspunkt kan lykkes med at nå frem til en beslutning, I kan være fælles om – eller om ikke andet i hvert fald finde frem til en gensidig forståelse for, at I har forskellige grunde til at mene, som I hver især gør.

Flyt fokus fra den rigtige beslutning til den gode samtale

I Holdepunkt – Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning til mor og far – møder vi ofte brugere, der spørger: ”Hvordan ved jeg, at det er den rigtige beslutning?”

Når man er to uenige parter, bliver det kun endnu mere tydeligt, at der ikke findes én rigtig beslutning, da den rigtige beslutning for dig, jo netop er lig med den forkerte beslutning for din partner.

Derfor kan det give bedst mening, at I til en start flytter fokus fra den afgørelse, I skal træffe, til hvordan I sammen skaber den gode samtale.

10 skridt til den gode samtale, når I er uenige

  1. Indstil dig mentalt på en samtale, hvor du respekterer den andens ståsted
  2. Lad din partner tale ud og lyt uden at afbryde
  3. Er der noget af det, der bliver sagt, som du ikke kan slippe, og som gør det svært for dig at bevare koncentrationen, så notér det hurtigt på et stykke papir og vend tilbage til at lytte
  4. Opsummér til slut eller gentag løbende din partners budskab og spørg, om det er rigtigt forstået, så han eller hun føler sig hørt
  5. Husk på intet tidspunkt at vurdere eller dømme, hvad din partner siger eller synes
  6. Skift rolle, så du også får taletid uden at blive afbrudt
  7. Tal sammen om vilkår og rammer for valget. For eksempel det svære ved, at valget i sidste ende er kvindens, og hav respekt for de følelser, der for jer begge er forbundet med det faktum
  8. Tal til sidst om, om der er noget i den svære proces, som I har til fælles
  9. Rund af og vend, om I nu er i stand til at træffe en beslutning, eller om I skal have mere tid
  10. Aftal, hvornår I taler igen og forsøg, hvis det er muligt at slippe tankerne om beslutningen for en stund

Meld klart ud – og søg eventuelt professionel og uvildig rådgivning

Når I har fået talt situationen igennem og begge haft lejlighed til at fortælle, hvad I føler, er det vigtigt, at I får meldt klart ud, når den endelige beslutning skal tages. Vær konkrete og ikke mindst ærlige, da det er et stort valg uden muligheder for at indgå et kompromis eller at ”mødes-på-halvvejen”.

Er det svært at tale om tingene, kan det være en god ide at opsøge professionel, uvildig rådgivning, så man kommer til at tale med en person, der ikke selv har en holdning til jeres valg.

Holdepunkt tilbyder støttesamtaler ved tvivl om abort, og I har mulighed for at snakke både individuelt eller som par med en af vores rådgivere.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Få den nyeste viden