English
Væk fra siden!
Viden og råd

Hvor sent kan du få en abort?

Læs om abortgrænsen i Danmark, og hvilke muligheder der er for abort efter 12. uge.

Der er klare regler for, hvornår det er lovligt at anvende provokeret abort til at afbryde en graviditet.

Hvornår er det for sent at få en abort?

Abortgrænsen i Danmark er 12 uger. Det betyder, at du har ret til at få foretaget en medicinsk eller en kirurgisk abort, hvis du ikke er længere henne i graviditeten end 12 uger. Efter det tidspunkt kræver det særlig tilladelse at afbryde graviditeten.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at graviditetens længde måles fra første dag i din sidste menstruation, og altså ikke fra den dag, ægget blev befrugtet. Når du opdager, at du er gravid, bør du bestille en tid hos lægen for at få fastslået, hvor langt henne i graviditeten du er.

Læs mere om medicinsk og kirurgisk abort her.

Regler for sen abort – hvis du er længere henne end 12. uge

Er du i en situation, hvor du ønsker en abort, men er længere end 12 uger henne, skal du ansøge Abortsamrådet om tilladelse. Det kan du frem til udgangen af 22. graviditetsuge. En godkendelse af aborten kræver, at de tre fagpersoner i samrådet vurderer, at væsentlige grunde taler for at afbryde graviditeten. Det kan for eksempel være, at:

  • Dit fysiske eller psykiske helbred er i fare på grund af graviditet eller fødslen eller i forhold til at skulle have ansvaret for et barn
  • Barnet er i risiko for at få en alvorlig fysisk eller psykisk lidelse
  • Voldtægt, incest eller en anden strafbar handling er skyld i graviditeten
  • Det vurderes, at du ikke vil kunne drage omsorg for barnet

Læs alle gyldige grunde til sen abort i sundhedsloven. Du har mulighed for at anke Abortsamrådets afgørelse til Abortankenævnet.

Får du foretaget en sen abort har du mulighed for at få tilskud til psykologbehandling.

Sådan ansøger du om abort efter 12. uge

Hvis du vil søge om tilladelse til en sen abort efter 12. graviditetsuge, skal du henvende dig til din læge og blive henvist til en scanning. Scanningen skal fastslå, hvor langt du er henne i graviditeten. Sygehuset eller den privatpraktiserende gynækolog, der har foretaget scanningen, sender efterfølgende din ansøgning til samrådssekretariatet i din region.

Du vil typisk blive indkaldt til en samtale med en juridisk sagsbehandler og eventuelt også med en psykiater, inden abortsamrådet behandler din ansøgning og træffer en afgørelse.

Få rådgivning og støtte, hvis du overvejer abort

Husk, at du kan få en støttesamtale, inden du beslutter dig for, om du vil få foretaget en abort. Støttesamtalen kan for eksempel være med en rådgiver i Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning, Holdepunkt, eller hos din læge. I Holdepunkt giver vi støttesamtaler ved tvivl om abort:

Rådgiverne kan hjælpe med at skabe et overblik over din situation og forsøger at gøre det mere overskueligt for dig at træffe dit valg. Du har også ret til en støttesamtale efter en eventuel abort.

Læs mere om Holdepunkts abortrådgivning.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 9. april 2021.

Få den nyeste viden