English
Væk fra siden!
Viden og råd

Hvordan opnås medmoderskab?

Læs om mulighederne for at blive medmor, hvis du og din kvindelige partner skal i behandling med kunstig befrugtning.

Planlægger du at få barn med din kvindelige partner ved hjælp af kunstig befrugtning (også kaldet assisteret reproduktion), giver reglerne om medmoderskab mulighed for, at I begge kan blive betragtet som forældre til barnet fra fødslen.

Medmoderskab betyder kort fortalt, at barnet får to retlige forældre – en mor og en medmor.

Medmoderskab kræver ikke ægteskab

Muligheden for at blive medmor – det vil sige den kvinde i parforholdet, som ikke er den biologiske mor til barnet – gælder, uanset om I er gift, har indgået registreret partnerskab eller er ugifte.

Hvad indebærer medmoderskabet?

Medmoderskabet giver barnet rettigheder i forhold til medmoren. Det betyder blandt andet:

  • At barnet og medmoren har arveret efter hinanden
  • At medmoren skal deltage i forsørgelsen af barnet
  • At medmoren kan få del i forældremyndigheden. Læs mere om forældremyndighed længere nede i artiklen
  • At medmoren kan få samvær med sit barn

I det følgende kan du læse, hvad I skal være opmærksomme på, og hvilke krav der skal opfyldes, for at der kan bestemmes et medmoderskab.

Regler for medmoderskab

  • VIGTIGT: Blanket skal udfyldes inden behandling
  • Behandlingen skal som udgangspunkt foretages af en sundhedsperson
  • Anonym eller kendt sæddonor

Familieretshuset behandler sager om medmoderskab

Når barnet er født, skal I sende ovennævnte samtykkeblanket om medmoderskab i udfyldt og underskrevet stand til Familieretshuset, som så registrerer medmoderskabet.

Du kan læse mere på Familieretshusets hjemmeside, hvor du også kan finde alle relevante blanketter.

Medmoderskab og fælles forældremyndighed

Hvis I er gift eller i et registreret partnerskab ved barnets fødsel, får I automatisk fælles forældremyndighed, når medmoderskabet registreres.

Hvis I ikke er gift eller registrerede partnere, skal I udover samtykkeblanketten enten udfylde og indsende en omsorgs- og ansvarserklæring om medmoderskab eller udfylde og indsende blanketten ”Anerkendelse af medmoderskab” samt blanketten ”Morens oplysninger til sagen”.

  • Omsorgs- og ansvarserklæringen om medmoderskab medfører fælles forældremyndighed
  • Anerkendelse af medmoderskabet uden omsorgs- og ansvarserklæring medfører ikke fælles forældremyndighed

Bemærk dog, at hvis I på noget tidspunkt har haft fælles folkeregisteradresse i løbet af de sidste 10 måneder, inden barnet kom til verden, får I alligevel fælles forældremyndighed, når medmoderskabet anerkendes.

Læs mere om de forskellige blanketter om medmoderskab og i hvilke situationer, I får fælles forældremyndighed over barnet på  Familieretshusets hjemmeside.

Hvis betingelserne for at fastsætte medmoderskab ikke er opfyldt

Hvis kravene til at bestemme et medmoderskab efter børneloven ikke er opfyldt, for eksempel fordi du og din partner selv har foretaget en insemination derhjemme og derfor ikke har opfyldt kravet om behandlingsform, kan I overveje adoption i stedet.

En stedbarnsadoption er en adoption, hvor man adopterer sin ægtefælles, sin registrerede partners eller sin samlevers barn. I skal være opmærksomme på, at de betingelser, der skal opfyldes i forbindelse med en stedbarnsadoption, blandt andet betyder, at adoptionen ikke kan få virkning allerede fra barnets fødsel.

Det er også Familieretshuset, der behandler sager om stedbarnsadoption. Du kan læse mere på deres hjemmeside.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 20. marts 2024.

Få den nyeste viden