Støt
Væk fra siden!
Viden og råd

Møder i Statsforvaltningen

Læs om de forskellige møder, du kan blive indkaldt til i Statsforvaltningen, hvis du og barnets anden forælder er uenige om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær.

Du kan bede Statsforvaltningen om hjælp, hvis du er uenig med barnets anden forælder om et eller flere af disse tre forhold:

 • forældremyndigheden over barnet
 • hvem barnet skal bo hos
 • samværet med barnet

Hjælp i Statsforvaltningen, hvis I er uenige i samarbejdet om barnet

Statsforvaltningen har en række vejledningsmøder, der har til formål at rådgive jer og finde frem til løsninger til jeres barns bedste.

Herunder kan du læse, hvordan du anmoder Statsforvaltningen om hjælp, samt blive klogere på sagsbehandlingen og de forskellige mødetyper. Sidst i artiklen kan du også læse om børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling, som er nogle af Statsforvaltningens andre tilbud.

1. Udfyld og indsend et kontaktskema

Det første, du skal gøre, er at udfylde og indsende et digitalt kontaktskema om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær. Skemaet finder du på Statsforvaltningens hjemmeside.

I skemaet bliver du blandt andet bedt om at give en række oplysninger om:

 • Forholdene hos dig og den anden forælder
 • Om I har været i kontakt med kommunen angående jeres barn
 • Jeres samarbejde som forældre indtil nu og en vurdering af konfliktens størrelse
 • Jeres barns forhold og trivsel

Når du udfylder skemaet, skal du huske på, at barnets anden forælder vil få dine oplysninger at se, da kontaktskemaet med dine oplysninger som udgangspunkt bliver sendt til den anden forælder sammen med en mødeindkaldelse.

2. Statsforvaltningen vurderer, hvilket møde I skal indkaldes til

Når Statsforvaltningen modtager skemaet, vil du og den anden forælder i langt de fleste tilfælde blive indkaldt til et fællesmøde i Statsforvaltningen.

På baggrund af kontaktskemaet vurderer Statsforvaltningen, hvilken type møde der er bedst i jeres situation. Jo flere informationer, der står i skemaet om barnet og jeres samarbejde, jo lettere er det for Statsforvaltningen at vælge det rette møde.

3. I modtager en mødeindkaldelse

Statsforvaltningen skal indkalde jer til mødet hurtigt – hvis muligt inden 35 dage, efter dit kontaktskema er modtaget.

I mødeindkaldelsen er der vigtige informationer om mødetidspunkt, mødested og oplysninger om blandt andet:

 • Hvilken type møde der er tale om
 • Hvem der vil deltage i mødet
 • Hvad du kan forvente, der vil ske på mødet
 • Hvad der sker, hvis en af jer ikke møder op
 • Hvordan Statsforvaltningen behandler sagen

I artiklen Sådan forbereder du dig til mødet i Statsforvaltningen kan du læse, hvordan du bedst forbereder dig til mødet.

Læs om de forskellige mødeformer herunder

 • Forældresamarbejdsmøde
 • Børnesagkyndigt vejledningsmøde
 • Det juridiske møde
 • Det tværfaglige møde

4. Juridisk afgørelse – hvis I ikke når til enighed

Skal der træffes en juridisk afgørelse, er den videre behandling afhængig af, om sagen drejer sig om:

 • samvær med jeres barn
 • forældremyndigheden over jeres barn eller barnets bopæl

Juridisk afgørelse i en sag om samvær

Hvis jeres uenighed drejer sig om samvær, er det Statsforvaltningen, der træffer afgørelsen. Det er også Statsforvaltningen, der vurderer, om der er behov for at indhente yderligere oplysninger fra for eksempel barnets institution, kommunen eller jeres læge, og om jeres barn afhængig af alder og modenhed skal indkaldes til en børnesamtale, inden Statsforvaltningen træffer en afgørelse om barnets samvær.

Særlige forhold, hvis I har været til et samarbejdsmøde eller et børnesagkyndigt vejledningsmøde

Hvis det er en jurist, der har afholdt samarbejdsmødet, og det viser sig, at der er behov for en juridisk afgørelse om samvær, vil afgørelsen blive truffet af en anden jurist i afdelingen. I vil derfor i slutningen af samarbejdsmødet blive bedt om at indsende jeres oplysninger til brug for den nye jurists videre behandling af sagen. I vil få udleveret et ark med nogle punkter, som kan hjælpe jer med at få beskrevet de forhold, der typisk har betydning for en afgørelse om samvær. I vil også blive bedt om at give samtykke til, at Statsforvaltningen kan indhente udtalelser fra andre relevante parter, for eksempel barnets institution, kommunen eller jeres læge.

Juristen, der har overtaget sagen fra mødelederen, vurderer sagens viderebehandling, for eksempel om jeres barn skal indkaldes til en børnesamtale, hvilke oplysninger der skal indhentes, og om der eventuelt er behov for, at der holdes et juridisk møde for at få nogle flere oplysninger fra jer, inden juristen træffer en afgørelse.

Hvis der skal træffes en afgørelse om samvær efter et børnesagkyndigt vejledningsmøde, vil den børnesagkyndige mødeleder overgive sagen til en jurist i Statsforvaltningen.

Juridisk afgørelse i en sag om forældremyndighed/bopæl

Sager om forældremyndighed og barnets bopæl starter i Statsforvaltningen, men det er kun retten, der kan træffe endelige afgørelser.

Når I ikke til enighed om forældremyndighed eller bopæl på mødet i Statsforvaltningen, kan I derfor bede om, at sagen bliver afsluttet i Statsforvaltningen og indbragt for retten enten med det samme eller inden for en frist på fire uger.

På det møde, I har deltaget i, vil I – hvis det er aktuelt – have fået vejledning om Statsforvaltningens mulighed for at træffe en midlertidig afgørelse, inden sagen bliver sendt til retten.

Herunder kan du læse mere om, hvilke regler der gælder ved møder i Statsforvaltningen.

Kun i særlige tilfælde muligt med separate møder

Den klare hovedregel er, at du og den anden forælder skal møde samtidigt. Statsforvaltningen kan dog undtagelsesvist beslutte at holde møder med jer hver for sig.

Hvis du ikke ønsker at deltage i et møde sammen med barnets anden forælder, for eksempel fordi du har været udsat for vold, skal du meddele og begrunde dit ønske til Statsforvaltningen. Som med al anden kommunikation med myndigheder er det en god idé at gøre det skriftligt.

Du skal dog vide, at det er svært at få et separat møde. Begrunder du ønsket med, at du er blevet udsat for vold, vil du som oftest blive bedt om at sende dokumentation, for eksempel i form af en politianmeldelse eller en skadestuerapport.

Du har mødepligt

Det er lovpligtigt at deltage i møder om samvær, forældremyndighed og barnets bopæl i Statsforvaltningen. For at forhindre, at sagerne trækker ud til skade for barnet, er det som udgangspunkt svært at få et møde udsat. Hvis du har en gyldig grund, må du kontakte Statsforvaltningen, som vurderer, om mødet kan udsættes. En gyldig grund kan blandt andet være sygdom (her er en lægeerklæring påkrævet), eller at din advokat eller bisidder ikke kan deltage på det afsatte mødetidspunkt.

Det sker, hvis du udebliver fra et møde

Konsekvensen af at udeblive fra et møde er forskellig, alt efter om sagen omhandler samvær eller forældremyndighed og/eller barnets bopæl.

 • I en samværssag vil Statsforvaltningen som udgangspunkt holde mødet alene med den af jer, der er mødt op, og fortsætte behandlingen af samværssagen efter mødet uden at indkalde til et nyt møde. Hvis du ikke møder op, vil du derfor kun få mulighed for at komme med oplysninger til sagen skriftligt
 • I en forældremyndigheds- eller bopælssag vil sagen som udgangspunkt blive betragtet som tilbagekaldt og dermed lukket, hvis den af jer, der har sendt ansøgningen ikke møder op. Er det kun den af jer, der har sendt ansøgningen, som møder op, kan Statsforvaltningen vælge at holde mødet med den ene part eller vælge at indkalde jer begge to til et nyt møde

Andre former for møder og hjælp i Statsforvaltningen

Hvis en af jer kontakter Statsforvaltningens afdelinger i Odense eller Aabenraa for første gang, vil I som en del af et forsøgsprojekt få tilbudt et særligt samarbejdsforløb, som adskiller sig fra den måde, Statsforvaltningen normalt møder forældre på. Forløbet hedder ”Forældre sammen – hver for sig” og er et kursus til skilte forældre med det formål at styrke forældresamarbejdet efter en skilsmisse og klæde forældrene på til selv at håndtere uenigheder og forebygge konflikter.

Du kan læse mere om kurset på Statsforvaltningens hjemmeside.

Hvis du ikke ønsker at starte et sagsforløb, men har brug for hjælp til at nå til enighed med den anden forælder vedrørende jeres barn, kan du vælge at bede Statsforvaltningen om hjælp i form af en børnesagkyndig rådgivning eller en konfliktmægling.

Læs om de forskellige muligheder i artiklen: Rådgivning og hjælp, når I går fra hinanden.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 7. december 2018.

Få den nyeste viden

Fields marked with an * are required

Når du tilmelder dig Mødrehjælpens nyhedsbrev, tilføjer vi din email-adresse til vores nyhedsbrevsliste, så vi løbende kan sende dig nyheder. Du kan til hver en tid afmelde dig nyhedsbrevet. Læs, hvordan i vores cookie- og privatlivspolitik.