English
Væk fra siden!
Viden og råd

Ordbog: børneenheden

Børneenheden er:

Som en ny og vigtig del af det nye familieretlige system, som trådte i kraft den 1. april 2019, er der oprettet en Børneenhed i Familieretshuset.  Børneenheden skal sikre, at der hele tiden er et klart fokus på barnets trivsel. I enheden sørger børnesagkyndige for, at barnet bliver inddraget tidligt og på en skånsom måde, og at barnet får en fast kontaktperson at tale med og spørge til råds.

Børneenheden tilbyder nogle forskellige støtte- og rådgivningstilbud blandt andet:

  • en kontaktpersonordning til det enkelte barn
  • støtte til at et barn får en bisidder
  • børnesagkyndig rådgivning
  • en rådgivningslinje
  • børnegrupper

Nogle tilbud henvender sig kun til børn, som er involverede i en aktuel sag. Andre tilbud er åbne og tilbydes til alle børn, der lever i brudte familier uanset, om der er en familieretlig sag under behandling eller ej.

Læs mere om mulighed for hjælp til barnet, når I går fra hinanden.

Hvad betyder ordet?

I Holdepunkts ordbog kan du få forklaret betydningen af en række juridiske udtryk. Ord, du sjældent møder, men som pludselig bliver vigtige at kende midt i skilsmissen eller i en sag om samvær.

Du finder en oversigt over alle ordbogsopslag her.

Få den nyeste viden