English
Væk fra siden!
Viden og råd

Ordbog: familieretten

Familieretten er:

Familieretten hører under landets byretter og behandler sager fra Familieretshuset. Familieretten træffer afgørelser i komplekse sager, hvor der er et højt konfliktniveau mellem forældrene, og hvor der for eksempel også er problemer i forhold til vold, misbrug eller psykisk sygdom.

Alle sager starter i Familieretshuset, men hvis forældrene ikke bliver enige, vil Familieretshuset overgive sagen til Familieretten, når alle nødvendige oplysninger i sagen er indhentet. Det er altid Familieretten, der træffer (endelige) afgørelser i sager om forældremyndighed og barnets bopæl. Derudover træffer Familieretten også afgørelse i sager om samvær, hvis Familieretshuset vurderer, at afgørelsen om samvær vil få indgribende betydning for barnet.

Familieretten skal så vidt muligt lave samlede løsninger for familien, og retten samarbejder også med børneenheden, som holder børnesamtaler og laver børnesagkyndige undersøgelser.

Det er også Familieretten, der skal tvangsfuldbyrde afgørelser og aftaler om samvær, bopæl og forældremyndighed, hvis den ene forælder for eksempel ikke vil udlevere barnet til den anden.

Danmarks Domstole har lavet denne video, som giver indsigt i forløbet, når en sag kommer til Familieretten fra Familieretshuset.

Hvad betyder ordet?

I Holdepunkts ordbog kan du få forklaret betydningen af en række juridiske udtryk. Ord, du sjældent møder, men som pludselig bliver vigtige at kende midt i skilsmissen eller i en sag om samvær.

Du finder en oversigt over alle ordbogsopslag her.

Få den nyeste viden