English
Væk fra siden!
Viden og råd

Ordbog: midlertidigt kontaktbevarende samvær

Midlertidigt kontaktbevarende samvær er:

Hvis jeres barn slet ikke ser den af jer, som søger om samvær, skal Familierethuset, inden tre uger efter at samværsansøgningen er modtaget, vurdere, om der kan fastsættes et midlertidigt kontaktbevarende samvær.

Der er to betingelser for at fastsætte et midlertidigt kontaktbevarende samvær:

  1. Jeres samliv er enten lige ophævet, eller der har indtil for nylig været samvær efter en samværsaftale, der ikke kan tvangsfuldbyrdes, og
  2. Der er ikke begrundet tvivl om, at det er bedst for jeres barn, at der er en løbende kontakt med den samværsforælder, som barnet hidtil har haft en jævnlig kontakt til

Et midlertidigt kontaktbevarende samvær skal sikre, at barnet ikke uden grund mister kontakten til en af sine forældre.

Hvis Familierethuset beslutter, at der skal fastsættes et midlertidigt kontaktbevarende samvær, bliver samværet fastsat i forhold til barnets alder som et standardiseret minimumssamvær. Det midlertidige kontaktbevarende samvær gælder, indtil Familieretshuset eller Familieretten fastsætter et andet samvær, eller indtil I selv bliver enige om samværet.

Hvad er ordbogen?

I Holdepunkts ordbog kan du få forklaret betydningen af en række juridiske udtryk. Ord, du sjældent møder, men som pludselig bliver vigtige at kende midt i skilsmissen eller i en sag om samvær.

Du finder en oversigt over alle ordbogsopslag her.

Få den nyeste viden