English
Væk fra siden!
Viden og råd

Ordbog: tvangsfuldbyrdelse

Tvangsfuldbyrdelse er:

Det er Familieretten, der har til opgave at gennemføre afgørelser om samvær bopæl eller forældremyndighed, hvis én af jer ikke overholder afgørelsen. Bemærk dog, at det ikke er muligt at gennemtvinge et samvær, som samværsforælderen ikke ønsker.

Hvis der er nye oplysninger eller ændringer i sagen, kan Familieretten beslutte, at sagen skal tilbage til Familieretshuset med henblik på en ny vurdering.

Gennemtvingelse – kaldet tvangsfuldbyrdelse – skal være til barnets bedste og kan kun ske for barnets skyld og ikke af hensyn til en forælder.

Hvis Familieretten ikke kan hjælpe jer med at blive enige, kan retten – af hensyn til barnet – vælge at give en forælder, der for eksempel ikke vil udlevere eller tilbagelevere barnet efter samvær, en bøde.

I yderste konsekvens kan Familieretten beslutte at gennemtvinge en afgørelse om for eksempel samvær med hjælp fra politiet. Ved gennemførelsen kan den forælder, der ikke vil udlevere barnet holdes tilbage, mens en børnesagkyndig og en repræsentant fra kommunen er med til at hente barnet.

Hvis I selv har lavet en aftale om samværet, kan Familieretten kun hjælpe med at gennemføre samværet, hvis der i jeres samværsaftale er indsat en såkaldt tvangsfuldbyrdelsesklausul. Klausulen kan formuleres sådan: ”Denne aftale kan tjene som grundlag for tvangsfuldbyrdelse i Familieretten i henhold til retsplejelovens § 478, stk. 1, nr. 3.”

Hvad er ordbogen?

I Holdepunkts ordbog kan du få forklaret betydningen af en række juridiske udtryk. Ord, du sjældent møder, men som pludselig bliver vigtige at kende midt i skilsmissen eller i en sag om samvær.

Du finder en oversigt over alle ordbogsopslag her.

Få den nyeste viden