Støt
Væk fra siden!
Viden og råd

Regler for abort

Hvad betyder fri abort, hvornår er det lovligt at afbryde graviditeten med en medicinsk eller kirurgisk abort, og hvad koster det? Få svar her.

Siden 1973 har kvinder i Danmark haft ret til abort. Retten til provokeret abort gælder, så længe den gravide ikke er længere henne end 12. graviditetsuge. Læs mere om reglerne for abort efter 12. uge.

Du skal udfylde og underskrive en blanket for at anmode om abort, inden indgrebet kan foretages. Blanketten får du hos lægen. Der er ikke krav om, at du skal begrunde, hvorfor du ønsker at afbryde graviditeten.

Regler for abort, hvis du er under 18 år

Er du ugift og under 18 år, skal dine forældre eller din værge give samtykke til aborten.

I særlige tilfælde kan du få dispensation fra denne regel ved at ansøge om abort uden forældresamtykke hos Abortsamrådet.

Læs mere om reglerne for abort, hvis du er under 18 år.

Hvad koster en abort?

Hvis du bor i Danmark og er tilmeldt folkeregistret, er det gratis at få foretaget en abort – både medicinsk og kirurgisk. Vælger du at få aborten på en privatklinik, skal du dog selv betale for indgrebet, medmindre du benytter dig af det udvidede frie sygehusvalg, som træder i kraft, hvis der er længere end en måneds ventetid i det offentlige.

Arbejder du i Danmark, men har bopæl i et andet EU-medlemsland eller i Norge, Liechtenstein, Schweiz eller på Island kan du være berettiget til et særligt sundhedskort, der giver mulighed for behandling i Danmark på lige vilkår med alle andre.

Læs mere om reglerne på borger.dk.

Dine rettigheder i forbindelse med abort

  • Du har ret til at opsøge en anden praktiserende læge end din egen, når du skal have fastslået graviditeten og underskrive en anmodning om abort
  • Lægen har pligt til at informere dig om din ret til en støttesamtale både før og efter en eventuel abort
  • Dine personlige oplysninger og journal er omfattet af tavshedspligt
  • Kvinder, der ikke taler dansk, har ret til assistance fra en professionel tolk i forbindelse med en abort

Uvildig og professionel rådgivning i Holdepunkt

I Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning, Holdepunkt, kan du få gratis og professionel rådgivning fra den dag, du opdager, at du er gravid. Vi tilbyder støttesamtaler ved tvivl om abort samt efter en eventuel abort.

Vores rådgivere er erfarne og har en socialfaglig uddannelse.

Læs mere om mulighederne for abortådgivning.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 9. april 2021.

Få den nyeste viden