English
Væk fra siden!
Viden og råd

Særligt børnetilskud – når faderskabet ikke er fastslået

Hvis faderskabet, altså hvem der er far til dit barn, ikke er fastslået, kan du søge om særligt børnetilskud fra det offentlige.

Der kan ikke fastsættes et børnebidrag, før det er fastslået, hvem der er far til barnet.

Er faderskabet ikke fastslået? Søg særligt børnetilskud

Hvis faderskabet ikke er fastslået, kan du i stedet for et børnebidrag søge Udbetaling Danmark om at få udbetalt et særligt børnetilskud. Det særlige børnetilskud bliver udbetalt i stedet for det børnebidrag, du normalt ville få fra barnets far. Størrelsen på det særlige børnetilskud svarer til normalbidraget.

Hvis du har fået særligt børnetilskud, mens faderskabssagen var under behandling, bortfalder tilskuddet, når og hvis faderskabet fastslås.

Hos Familieretshuset eller ved Familieretten kan du få dokumentation for, at faderskabssagen er i gang, eller at sagen er afsluttet med, at barnets far er erklæret ukendt. Dokumentationen skal du bruge, når du søger særligt børnetilskud.

Kontakt Familieretshuset, eller Familieretten, hvis sagen behandles der. Dokumenter fra sager i Familieretten vil du kunne finde i domstolenes digitale sagsbehandlingssystem.

Læs mere om betingelserne og søg om tilskuddet på borger.dk.

Det dækker tilskuddet ikke

Særligt børnetilskud udbetales kun i stedet for det løbende børnebidrag.

Du kan derimod ikke søge og få udbetalt særligt børnetilskud til dækning af særlige bidrag såsom fødselsbidrag, bidrag til morens underhold og navngivning, konfirmation m.v. Disse bidrag kræver, at der er en far, der kan sættes i bidrag.

Tilskud i andre situationer

Du får automatisk udbetalt det særlige børnetilskud, hvis barnets anden forælder er død, eller hvis du har adopteret et barn som enlig.

Hvis du er enlig og har fået et barn ved kunstig befrugtning med en donor, skal du selv søge om det særlige børnetilskud på borger.dk.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 9. april 2021.

Få den nyeste viden