English
Væk fra siden!
Viden og råd

Samvær med barnet efter et voldeligt forhold

Er du kommet ud af et voldeligt forhold, kan det være svært at samarbejde med barnets anden forælder. Få råd til, hvordan du hjælper dit barn og bedst beskytter dig selv i kommunikationen med din ekspartner.

Børn trives bedst, hvis forældre kan samarbejde, når de går fra hinanden, men de færreste skilsmisser forløber helt uden gnidninger. Selv i familier, hvor der ikke har været vold, kan samarbejdet om barnet skabe udfordringer. Og det bliver kun endnu sværere, hvis der har været vold i forholdet.

Derfor kan det være svært at samarbejde med en voldelig ekspartner om jeres barn

Du håber måske, at det, på trods af alt der er sket, vil være muligt at få et godt samarbejde med din ekspartner, når I ikke længere er sammen. Der er dog en række grunde til, hvorfor skilsmissen og den relation, I skal have efterfølgende, kan være ekstra udfordrende, hvis der var vold i jeres forhold.

 1. For det første kan de følelser og reaktioner, du gik igennem, da du levede i det voldelige forhold, skabe udfordringer for samarbejdet. Det kan virke umuligt og forkert at samarbejde med et menneske, der har udsat dig for så meget smerte, og som du har været og måske stadig er bange for
 2. Det kan også være, at du oplever, at volden fortsætter, selvom forholdet er slut. Det sker ofte. Fortsætter volden, er samarbejdet ikke blot ubehageligt på grund af dine oplevelser, da det voldelige forhold stod på. Det udgør også en sikkerhedsrisiko for dig.
  Læs mere i artiklen: Stalking og chikane, når et forhold er slut
 3. En tredje grund til, at samarbejdet kan være vanskeligt, er din krops reaktioner. Volden kan fremkalde en stærk følelsesmæssig reaktion, som du ikke selv kan styre. Den reaktion kan komme, når du har kontakt med din ekspartner, for eksempel ved overlevering i forbindelse med samvær. Du kan opleve, at dit hjerte hamrer, at sveden springer frem, og at du fyldes af en blanding af vrede, frygt og afmagt. Dine tanker bliver måske kaotiske, og du mister overblikket. Det sker, fordi din krop husker den vold, du har været udsat for. Oplever du en retraumatisering, som er den psykologiske betegnelse for sådan en reaktion, kan det tage lang tid, inden dit nervesystem igen falder til ro. Det kan gøre det vanskeligt for dig at være nærværende over for dit barn de efterfølgende dage.
  Læs mere i artiklen: Psykiske konsekvenser hos voksne efter partnervold

Hvad kan du gøre for at lette det svære samarbejde?

Du står i en meget vanskelig situation, fordi du på den ene side må tage hensyn til din egen psykiske og fysiske sikkerhed, men på den anden side også skal tænke på jeres barn, der har en relation til og meget ofte også samvær med sin anden forælder.

Barnet har brug for så meget ro som muligt. Tryghed er nemlig en vigtig forudsætning for, at jeres barn kan udvikle sig og trives efter at have oplevet vold i hjemmet. Du skal derfor hele tiden have for øje, hvordan du kan reducere konflikterne og det følelsesmæssige kaos, der kan præge relationen mellem dig og din ekspartner.

Vi har lavet otte råd til, hvordan du bedst kan håndtere situationen. Nederst i artiklen her kan du desuden læse, hvor du kan få hjælp, hvis du har været udsat for vold i hjemmet.

 • Sørg for klare aftaler
 • Begræns kontakten med din ekspartner
 • Bevar roen og vær saglig
 • Sæt grænser
 • Hold fokus på din relation til barnet
 • Støt barnet i at være i midten
 • Respekter og anerkend barnets følelser
 • Støt barnet i forbindelse med samvær og skab ro i forbindelse med skift

Søg hjælp, hvis du oplever problemer i samarbejdet med din voldelige ekspartner

Selvom du følger rådene i denne artikel, vil der stadig være en risiko for, at du kommer til at opleve situationer, hvor du føler dig forvirret, frustreret og i tvivl om, hvad du skal og kan gøre.

Hvis samarbejdet med din voldelige ekspartner bliver meget problematisk, er det en god idé at søge professionel hjælp. Samtaler med en psykolog kan hjælpe dig med at få bearbejdet de følgevirkninger, som volden har medført, og give dig redskaber til at håndtere kontakten med din ekspartner. Det kan også være relevant med både social og juridisk rådgivning.

Her kan du få hjælp, hvis du har været udsat for vold i hjemmet

Er du voldsudsat, og har du brug for hjælp, kan du blandt andet kontakte Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning, Holdepunkt. Læs mere om, hvad Mødrehjælpen gør for at hjælpe voldsudsatte kvinder og børn med at komme videre.

Det er også en mulighed at kontakte familieafdelingen eller den anonyme rådgivning i din kommune.

Og endelig kan du kontakte en privatpraktiserende psykolog med erfaring inden for vold og traumer. Læs mere om behov for psykologhjælp og muligheder for støtte til behandling.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Få den nyeste viden