Støt
Væk fra siden!
Viden og råd

Uenige om barnets bopæl, når I går fra hinanden?

Hvis I ikke kan blive enige om, hvor barnet skal bo, når I går fra hinanden, kan I bede Familieretshuset om hjælp til at få fastlagt bopælen.

Hvis I har fælles forældremyndighed, vil jeres barn automatisk have delt bopæl i tre måneder, efter I er gået fra hinanden, medmindre:

  • I begge flytter fra jeres fælles hjem
  • vigtige hensyn – såsom vold, seksuelle krænkelser eller omstændigheder, der påvirker barnets trivsel – taler imod

I perioden, hvor I har automatisk delt bopæl, kan ingen af jer starte en sag om bopælen i Familieretshuset.

Hvis I efter udløbet af de tre måneder stadig er uenige om, hvem af jer barnet skal bo hos, kan en af jer søge om hjælp til at få barnets bopæl fastlagt hos Familieretshuset. Familieretshuset vil efter en screening af sagen beslutte, hvilken af de to mødeformer herunder I skal indkaldes til:

  • Familiemægling
  • Familieretlig udredning

Familierettens afgørelse

Familieretten træffer afgørelsen efter en konkret og individuel vurdering af, hvad der er bedst for barnet. Familieretten skal ligesom Familieretshuset have fokus på barnets behov og trivsel under behandlingen af sagen. Det vil derfor være jeres barns eventuelle kontaktperson fra Børneenheden, der følger med over i retten og fungerer som en støtte og rådgiver for barnet, og om nødvendigt står for en børnesamtale i retten.  Samtidig med at Familieretten behandler sagen, kan jeres barn godt bruge børneenhedens forskellige tilbud, for eksempel muligheden for at deltage i en børnegruppe.

Læs mere om muligheden for hjælp til barnet, når I går fra hinanden.

Den forælder, barnet får bopæl hos, bliver bopælsforælder. Den anden bliver samværsforælder.

At skabe ro om barnet

Formålet med delt bopæl i en overgangsperiode på tre måneder er at skabe ro om barnet i opbrudsperioden, så en eventuel konflikt mellem jer om barnets fremtidige bopæl ikke kommer til at fylde, i tiden efter I lige er gået fra hinanden.

Overgangsperioden

Overgangsperioden løber fra det tidspunkt, hvor I beslutter, at I ikke længere skal være sammen. Hvis I er uenige om, hvornår det præcis var, må Familieretshuset afgøre det efter en konkret vurdering af omstændighederne i sagen, i forbindelse med at én af jer søger om at blive bopælsforælder.

En svær periode

Den periode, hvor I har besluttet jer for at gå fra hinanden, men eventuelt stadig bor under samme tag, kan være hård at komme igennem. Den delte bopæl gør, at Familieretshuset ikke kan gå i gang med at behandle en ansøgning om at få fastlagt barnets bopæl, før der er gået tre måneder. I skal i denne periode være enige om både væsentlige og overordnede beslutninger om jeres barn og er nødt til fortsat selv at lave aftaler om jeres barn – herunder hvem af jer der skal være sammen med barnet og hvornår. For at undgå, at en af jer mister kontakten med barnet, for eksempel ved fraflytning fra jeres fælles hjem, er det dog muligt at starte en sag om fastsættelse af samvær i overgangsperioden.

Da Familieretshuset først kan begynde at behandle en sag om bopæl tre måneder, efter I er gået fra hinanden, kan der – når man tager sagsbehandlingstiden i Familieretshuset og Familieretten i betragtning – blive tale om en længere periode med usikkerhed om, hvor barnet skal bo fremover og hos hvem. I denne periode er det vigtigt at holde fokus på, hvad der er bedst for jeres barn og tænke over, at barnet får mulighed for at have tid med jer begge.

Midlertidig afgørelse

Hvis der opstår en situation, hvor barnet kommer i klemme mellem jer, kan I søge Familieretshuset om at træffe en midlertidig afgørelse om, hvor barnet skal have bopæl, mens sagen om (den endelige) bopæl behandles. Det gælder dog også for midlertidige afgørelser, at de først kan behandles i Familieretshuset, når overgangsperioden med automatisk delt bopæl på tre måneder er udløbet.

Læs mere om barnets bopæl og automatisk delt bopæl ved at finde din situation på Familieretshusets hjemmeside.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 19. august 2019.

Nyt system og nye regler

Den 1. april trådte det nye familieretlige system i kraft. Denne artikel er opdateret i forhold til, hvad vi lige nu ved om de nye regler. Vi vil løbende rette til, efterhånden som vi bliver klogere på, hvordan reglerne bliver fulgt og fortolket i praksis. Læs mere om det nye system her.

Få den nyeste viden

Fields marked with an * are required

Når du tilmelder dig Mødrehjælpens nyhedsbrev, tilføjer vi din email-adresse til vores nyhedsbrevsliste, så vi løbende kan sende dig nyheder. Du kan til hver en tid afmelde dig nyhedsbrevet. Læs, hvordan i vores cookie- og privatlivspolitik.