Støt
Væk fra siden!
Viden og råd

Uenige om barnets bopæl, når I går fra hinanden?

Hvis I ikke kan blive enige om, hvor barnet skal bo, når I går fra hinanden, kan I bede Familieretshuset om hjælp til at få fastlagt bopælen.

Hvis I har fælles forældremyndighed og er uenige om, hvem barnet skal bo hos, kan en af jer søge om hjælp til at få barnets bopæl fastlagt hos Familieretshuset.

To mulige mødeformer i en sag om barnets bopæl

Familieretshuset vil efter en screening af sagen beslutte, hvilken af de to mødeformer herunder I skal indkaldes til:

  • Familiemægling
  • Familieretlig udredning

Når Familieretten træffer afgørelse om bopæl

Familieretten træffer afgørelsen efter en konkret og individuel vurdering af, hvad der er bedst for barnet. Familieretten skal ligesom Familieretshuset have fokus på barnets behov og trivsel under behandlingen af sagen. Det vil derfor i mange tilfælde, men dog ikke altid, være jeres barns eventuelle kontaktperson fra Børneenheden, der følger med over i retten og fungerer som en støtte og rådgiver for barnet, og om nødvendigt står for en børnesamtale i retten.  Samtidig med at Familieretten behandler sagen, kan jeres barn godt bruge børneenhedens forskellige tilbud, for eksempel muligheden for at deltage i en børnegruppe.

Læs mere om muligheden for hjælp til barnet, når I går fra hinanden.

Den forælder, barnet får bopæl hos, bliver bopælsforælder. Den anden bliver samværsforælder.

Læs mere om barnets bopæl ved at finde din situation på Familieretshusets hjemmeside.

En svær periode, mens I venter på afklaring

Den periode, hvor I har besluttet jer for at gå fra hinanden, men eventuelt stadig bor under samme tag, kan være hård at komme igennem. I er nødt til fortsat selv at lave aftaler om jeres barn – herunder hvem af jer der skal være sammen med barnet og hvornår – alt efter hvad I kan blive enige om.

Der vil typisk gå en længere periode fra en af jer har startet en sag om barnets bopæl i Familieretshuset, til der ligger en afgørelse fra Familieretten om, hvem af jer der skal være bopælsforælder fremover. I denne tid med usikkerhed om hvor barnet får sin endelige bopæl, er det vigtigt at holde fokus på, hvad der er bedst for jeres barn og tænke over, at barnet får mulighed for at have tid med jer begge. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at hvis du i denne periode flytter fra jeres fælles bopæl, så kan det være vanskeligere for dig senere at blive bopælsforælder.

Midlertidig afgørelse om bopæl

Hvis der opstår en situation, hvor barnet kommer i klemme mellem jer, kan I søge Familieretshuset om at træffe en midlertidig afgørelse om, hvor barnet skal have bopæl, mens sagen om (den endelige) bopæl behandles.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 14. april 2021.

Få den nyeste viden