Støt
Væk fra siden!
Viden og råd

Uenige om samværet, når I går fra hinanden?

I kan få hjælp af Familierethuset, hvis I ikke kan blive enige om samværet, altså barnets tid med den forælder, det ikke bor med.

Samvær er en ret for barnet til at bevare kontakten med jer begge, selvom I ikke længere er et par. Det vil være bedst for barnet, hvis I selv kan blive enige om, hvor meget tid barnet skal have med den af jer, som barnet ikke bor med.

Uenighed om samværet

Hvis der imidlertid opstår konflikter, som gør samarbejdet svært, kan I kontakte Familieretshuset og bede om hjælp til at lave aftaler om samværet.

I kan finde et ansøgningsskema på Familieretshusets hjemmeside, som skal udfyldes i den forbindelse.

  • Når Familieretshuset har modtaget ansøgningsskemaet, bliver I indkaldt til et møde. Familieretshuset tilbyder en række forskellige mødetyper, for eksempel afklaringsmøder, familiemæglingsmøder og udredningsmøder. Det er Familieretshuset, der på baggrund af oplysningerne i ansøgningsskemaet beslutter, hvilket tilbud der passer bedst i jeres sag. Har der været vold i familien eller mistanke om det, vil I ikke blive indkaldt til et fælles møde, med mindre I begge giver samtykke til det.
  • Hvis I ikke selv kan nå frem til en løsning, kan Familieretshuset træffe en afgørelse om, hvor meget samvær barnet skal have med den forælder, barnet ikke bor hos. Vurderer Familieretshuset, at samværssagen er af indgribende betydning for barnet, eller at jeres sag er så kompleks, at der er alvorlige bekymringer for barnets trivsel, vil sagen efter en tværfaglig udredning imidlertid blive givet videre til Familieretten, som træffer en afgørelse.
  • For at undgå at jeres barn på grund af uenighed mellem jer mister kontakten til den af jer, som barnet ikke bor med, har Familieretshuset mulighed for at træffe en midlertidig afgørelse om samvær eller en afgørelse om midlertidigt kontaktbevarende samvær.

I Holdepunkt – Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning til mor og far – kan du læse i rådgivningsartikler, hvis I allerede har en samværsordning.

Når Familieretshuset eller Familieretten fastsætter samvær

  • Familieretshusets eller Familierettens vurdering
  • Omfanget af det fastsatte samvær
  • I får tilsendt et samværsdokument
  • Klageadgang

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 14. april 2021.

Få den nyeste viden