Dine muligheder for hjælp og støtte efter fødslen

Kommunens familieafdeling kan tilbyde flere former for hjælp, hvis et barn eller en familie har brug for ekstra støtte. Læs om mulighederne her.

Frygter du, at barnet bliver fjernet af myndighederne efter fødslen, eller er du nervøs for, om du kan klare opgaven som forælder?

Det er naturligt at have det sådan, og frygten for at ende i kommunens søgelys er ofte en medvirkende årsag til, at en graviditet holdes skjult.

Det er dog vigtigt at huske på, at kommunens mål er, at jeres barn skal have det godt. For at sikre det, har de mulighed for at tilbyde jer forskellige former for hjælp. Kommunen vil altid inddrage jer som forældre og forsøge at sikre et godt samarbejde.

På denne side kan du læse, hvilken hjælp din kommune kan tilbyde, hvis du har dansk CPR-nummer. Læs også om muligheden for at få anonym rådgivning i din kommune.

Går du med tanker om bortadoption, kan du læse om reglerne her, og i artiklen Frygter du, at dit barn bliver fjernet? kan du læse om, hvilke regler der gælder, hvis myndighederne vil anbringe et barn uden samtykke – det, nogen også kalder tvangsanbringelse eller tvangsfjernelse .

Husk, du er altid velkommen til kontakte Holdepunkts rådgivere her på skjultgravid.dk, hvis du har brug for vejledning.

Er du udlænding uden bopæl i Danmark? Læs her, hvilke muligheder du har for at få barnet vaccineret og undersøgt efter fødslen.

Kommunen skal hjælpe, hvis et barn har brug for det

Kommunens opgave er at sikre, at børn er i sikkerhed og trives. Er der bekymring for, at det ikke er tilfældet, skal kommunen tilbyde barnet og barnets familie den nødvendige hjælp.

Du kan altid selv henvende dig til din kommunes familieafdeling, hvis du har behov for hjælp. Kommunen kan også kontakte jer, fordi de er bekymrede for jeres barn og derfor skal undersøge, om der er behov for hjælp og støtte.

Former for hjælp og støtte i kommunen

For at hjælpe jeres barn og jer som familie kan kommunens familieafdeling blandt andet tilbyde:

  • Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet: I vil få en person tilknyttet, som kan hjælpe med de ting, I har behov for støtte til. Det kan for eksempel være hjælp til at strukturere hverdagen eller støtte til, hvordan I løser konflikter.
  • Familiebehandling: Med familiebehandling er det målet, at I skal få det bedre sammen som familie . Behandlingen foregår typisk i kommunens lokaler, for eksempel et familiehus, men den kan også være hjemme hos jer, på vej til børnehaven, på tur i skoven eller i andre sammenhænge.
  • Døgnophold i en plejefamilie eller på en døgninstitution: Opstår der en krise i jeres familie, som gør, at I ikke kan tage jer af barnet i en periode, kan Familieafdelingen tilbyde, at barnet kan bo på en døgninstitution eller hos en plejefamilie i et stykke tid. Det kan eventuelt være sammen med jer.
  • Aflastningsordning i en plejefamilie eller på en institution: En aflastning kan fungere som et pusterum for både barn og jer som forældre. Det består i, at barnet får et andet sted, hvor det kan bo og opholde sig i perioder. Det er forskelligt, hvordan en aflastningsordning skrues sammen. Det kan for eksempel være et par weekender om måneden og i ferier eller oftere afhængigt af jeres behov.

Oplever I økonomiske udfordringer efter fødslen, kan du på Holdepunkts hjemmeside læse om at søge enkeltydelser i kommunen samt om de forskellige tilskudsmuligheder, der findes for forældre. Er du under uddannelse, kan du i artiklen Forælder, mens du tager en uddannelse blandt andet læse om ekstra SU-klip.

Børnefaglig undersøgelse skal afdække behov for støtte

Hvis kommunen vil give støtte til en familie, skal der laves en børnefaglig undersøgelse, som ser på, hvilke tilbud der bedst vil kunne hjælpe jer. Undersøgelsen bliver så vidt muligt lavet i dialog med jer forældre.

Viser den børnefaglige undersøgelse, at der er behov for støtte, så laver familieafdelingen en handleplan i samarbejde med jer. Handleplanen beskriver, hvorfor der gives støtte, hvad støtten består af. og hvornår støtten skal ophøre igen.

Du har også mulighed for anonym rådgivning

Kommunen tilbyder også anonym rådgivning. Vil du høre mere om den mulighed kan du kontakte borger.dk’s kontaktcenter, eller du kan forsøge at finde et direkte telefonnummer til rådgivningen på kommunens hjemmeside. Du kan for eksempel søge på ‘anonym familierådgivning’ eller ‘åben anonym rådgivning’.

Den anonyme rådgivning vil typisk kunne foregå på telefon eller ved fremmøde. Den er anonym, fordi din henvendelse ikke bliver registreret i kommunens system.

Den anonyme rådgivning kan for eksempel tilbyde hjælp og vejledning om:

  • At få hverdagen til at fungere.
  • Rollen som forælder.
  • Kulturforskelle og udfordringer i familielivet.
  • Barnets trivsel.
  • Usikkerhed omkring dit barns udvikling.

Kontakt Mødrehjælpens rådgivning Holdepunkt

Du er også altid velkommen til at kontakte Holdepunkt, som er Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning.

Her kan erfarne socialrådgivere støtte dig, hvis du er bekymret for dit barns trivsel eller har behov for råd og vejledning omkring dit samarbejde med kommunen og dine rettigheder.

Holdepunkt kan kontaktes gennem skjultgravid.dk – find kontaktoplysninger på siden her.

Her kan du få hjælp

Klik på din region og se, hvor du kan søge støtte og vejledning eller akut hjælp.
Region HovedstadenRegion SjællandRegion SyddanmarkRegion MidtjyllandRegion Nordjylland