eller gå til Alle emner

Hvordan kan du reagere efter en abort?

Nogle kvinder får det svært efter at have fået en medicinsk eller en kirurgisk abort. Læs her, hvilke signaler du bør være opmærksom på ved dig selv, hvis du har fået foretaget en provokeret abort.

MØD_Top_Abort_200px

Tiden efter en abort

 • Hvem risikerer at få det svært efter en abort?

  Det er umuligt at forudsige, hvem der får negative psykiske reaktioner efter en abort. Der er dog nogle faktorer, som øger risikoen for at få problemer. Herunder kan du se nogle af de omstændigheder, som kan gøre tiden efter en abort sværere.

  • Hvis du inden aborten var meget ambivalent og i tvivl
  • Hvis du følte dig presset til abort (især hvis du valgte aborten, fordi faren til barnet ikke ønskede det)
  • Hvis du i forvejen havde psykiske problemer eller ustabile livsforhold
  • Hvis du op til aborten oplevede følelsesmæssige belastninger som sygdom, dødsfald i familien og så videre
  • Hvis du har tendens til at være perfektionist og stille høje moralske krav til dig selv. Det hænger ofte sammen med en tilbøjelighed til stærkt samvittighedsnag og selvbebrejdelse, når du føler, at du svigter dine normer og værdier
 • Dit livssyn kan ændre sig efter en abort

  Nogle kvinder, men langtfra alle, oplever aborten som en begivenhed, der ændrer grundlæggende på deres livssyn. Det kan være, at du tager dit parforhold, job eller uddannelse op til overvejelse. Ofte betyder partnerens holdning meget inden beslutningen, og parforholdet kan blive sat på en hård prøve, hvis I er uenige om beslutningen.

  Hvis manden for eksempel presser på for en abort, vil nogle kvinder senere opleve, at de føler sig svigtet af ham, mens de bebrejder sig selv for ikke at have holdt fast i deres eget ønske om at beholde barnet. Det kan også være, at den uventede graviditet får det til at gå op for kvinden, at den mand, hun er sammen med, ikke er ham, hun vil have børn med.

 • Husk på, hvorfor du traf valget om abort

  Nogle kvinder oplever efter aborten, at alle de grunde, der talte for aborten, da valget skulle træffes, pludselig virker ligegyldige. Har du det sådan, kan du have svært ved at forstå, at du valgte at prioritere for eksempel din uddannelse eller den usikre situation, dit parforhold var i, højere end at få barnet.

  Her er det vigtigt at huske på, at der var en årsag til, at du tog beslutningen om abort på netop det tidspunkt i dit liv. Selvom du har svært ved at komme i tanke om det nu, så har du helt sikkert tænkt grundigt over situationen. Prøv at stille de samme spørgsmål til dig selv, som du overvejede dengang. Det kan være en hjælp til at huske, hvad argumenterne var, og dermed en måde, hvorpå du i sidste ende kan få sluttet fred med din beslutning.