English
Væk fra siden!
Viden og råd

Behov for psykologhjælp?

Har du brug for samtaler hos en psykolog, kan du her læse mere om psykologbehandling og muligheden for at søge tilskud til udgiften.

Psykologhjælp kan være aktuelt, hvis du er fanget i en svær periode i dit liv, der påvirker dine følelser, din trivsel og dit overskud. Du kan for eksempel føle dig nedtrykt eller stresset, være angst eller deprimeret, være plaget af bekymringer eller have det vanskeligt sammen med andre mennesker.

Et forløb hos en psykolog kan bestå af forskellige terapiformer, der alle har det formål, at du skal finde frem til kernen af dine problemer og deraf opnå en bedre selvforståelse samt få redskaber til selv at tage hånd om din situation i fremtiden.

Tilskud til psykologhjælp fra den offentlige sygesikring

Der er en række hændelser og oplevelser, som kan give ret til tilskud fra den offentlige sygesikring. Det gælder, hvis du:

 1. Har været udsat for vold – herunder partnervold – voldtægt eller røveri
 2. Har været impliceret i en trafikulykke eller anden form for ulykke
 3. Har en pårørende, der lider af en alvorlig psykisk sygdom
 4. Har en alvorligt invaliderende sygdom
 5. Har en pårørende, der lider af en alvorligt invaliderende sygdom
 6. Har mistet en pårørende ved dødsfald
 7. Har forsøgt selvmord
 8. Har fået foretaget en provokeret abort efter 12. graviditetsuge, eller du har ansøgt abortsamrådet om en abort efter 12. graviditetsuge
 9. Har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb, inden du blev 18 år
 10. Har en let til moderat depression og er over 18 år
 11. Har en let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD, og er over 18 år

Tilhører du en af ovenstående kategorier og befinder du dig af den grund i en krise, kan du tale med din læge om muligheden for tilskud til psykologhjælp. Det gælder også børn og unge under 18 år – dog med undtagelse af de sidste to kategorier.

Vurderer din læge, at du vil have gavn af samtaler med en psykolog, kan han eller hun udstede en henvisning. Henvisningen er afgørende for at få tilskud. Du kan ikke automatisk få en henvisning, hvis du har været udsat for en eller flere af oplevelserne ovenfor. Din læge skal skønne, at der er en sammenhæng mellem dit behov for psykologhjælp og den tilskudsberettigede hændelse.

Særligt for unge mellem 18-24 år

Unge mellem 18-24 år er berettiget til gratis psykologhjælp for angst og depression (kriterierne 10 og 11). Der er altså ikke en egenbetaling, hvis du er mellem 18 og 24 år og har behov for psykologhjælp på grund af angst eller depression.

Disse regler gælder for tilskud til psykologhjælp

 • Tidsfrist for henvisning
 • Antal samtaler
 • Egenbetalingsandel
 • Hjælp til egenbetalingsandelen

Tilskud til psykologhjælp i andre tilfælde

Du kan også undersøge, om du har mulighed for at få tilskud til psykologhjælp gennem:

 • Sygeforsikring ”Danmark” eller en privat sundhedsforsikring
 • Din fagforening. Nogle fagforeninger tilbyder medlemmer psykologbehandling, hvis der er tale om en arbejdsbetinget krise
 • Dit forsikringsselskab. Nogle selskaber dækker visse former for kriseterapi
 • Din kommune. Kontakt din kommune for at undersøge, om der findes et tilbud, der er relevant for din situation
 • Din arbejdsplads
 • Studenterrådgivningen, som i visse tilfælde tilbyder studerende på videregående uddannelser gratis psykologsamtaler
 • En patientforening, hvis du er medlem af sådan en
 • Landsforeningen Sind, som tilbyder psykologhjælp til psykisk sårbare i nogle lokalforeninger

Sådan finder du en psykolog

Dansk Psykologforenings hjemmeside kan du finde oplysninger om privatpraktiserende psykologer i Danmark.

Her kan du blandt andet tjekke, om psykologen er tilsluttet den offentlige sygesikrings ordning. Det gør du ved at krydse af i feltet ’tilskud ved lægehenvisning’.

Du kan også se, hvilket speciale og erfaring psykologen har, og om der er ventetid på en konsultation.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 7. september 2022.

Få den nyeste viden