Mødrehjælpens rådgivning

Julehjælp

Mødrehjælpen uddeler hvert år julehjælp til nogle af de mest hårdt trængte familier, så de også får mulighed for at fejre jul.

Det kan være svært for en familie ikke at have råd til at holde jul, særligt for børnene. Julemåneden fylder meget i børnenes hverdag i december, og det kan være hårdt at være den eneste i for eksempel klassen eller børnehaven, der ikke får gaver eller julemad juleaften.

Hvem kan få julehjælp?

Der er helt klare kriterier for, hvornår en ansøger er berettiget til julehjælp fra Mødrehjælpen.

Ansøgerne skal for at blive godkendt:

  • have hjemmeboende børn under 18 år
  • have et lavt rådighedsbeløb
  • have været ude for en særlig hændelse, der gør hverdagen og økonomien svær at overskue

Du kan søge om Mødrehjælpens Julehjælp på siden her

Hvordan hjælper vi?

Vores indsamlingsresultat går dels til at uddele økonomisk julehjælp, hvor familierne får penge til mad og gave til børnene, og dels til en langsigtet indsats, hvor forældrene har mulighed for at søge rådgivning og støtte.

Familierne får mulighed for at skabe en god juleaften for børnene

Den økonomiske del af julehjælpen gives i form af en kontooverførsel. Hvor stort beløbet er, afhænger af antallet af børn i familien.

Der gives 400 kroner pr. barn til julegave, og derudover får familien et beløb til mad på 300 kroner + 100 kroner for hvert ekstra barn. Det vil sige, at en familie med to børn får 1.200 kroner (400 + 400 + 300 + 100).

Familierne skal ikke betale skat af beløbet, jf. ligningsloven § 7 stk. 22.

Familierne tilbydes rådgivning, så de får redskaber til at ændre på deres situation

Den anden halvdel af pengene, som går til den langsigtede indsats, skal bidrage til, at vi kan rådgive og hjælpe, så der på sigt er færre familier, der ikke har råd til at fejre jul.

Målet med rådgivningen er at sætte forældrene i stand til at ændre på den situation, familien står i, og dermed skabe bedre opvækstvilkår for børnene.

Kommer der flere penge ind, end der er godkendte ansøgere, vil pengene gå til denne langsigtede hjælp, der støtter familierne med at få løst de bagvedliggende problemer.

Familier har også mulighed for at finde andre juletilbud og juleaktiviteter tilbudt af Mødrehjælpens lokalforeninger, som er fordelt over det meste af landet.

Få den nyeste viden