Det gør vi

Vores resultater

Mødrehjælpen når ud til flere end nogensinde før.

I 2019 imødekom Mødrehjælpen 24.918 henvendelser fra fædre, mødre, familier og gravide i vores rådgivning, særlige indsatser og frivillige aktiviteter. Det er en stigning på 3.085 henvendelser i forhold til 2018.

Det er en udvikling, vi er stolte over – og vi er taknemmelige for støtten fra de mange enkeltpersoner, virksomheder, fonde og frivillige, der har gjort det muligt.

Frivillige kræfter – en vigtig del af indsatsen

Det nytter at engagere sig i Mødrehjælpens sag, og et stigende antal frivillige sætter sit klare aftryk på Mødrehjælpens samlede indsats. Ved udgangen af 2019 var der nemlig 2.080 frivillige. De lagde tilsammen 312.089 timers frivilligt arbejde i Mødrehjælpens butikker og lokalforeninger.

Lokalforeningernes aktiviteter er en vigtig del af den hjælp, vi tilbyder, for det er hér, de sårbare familier møder de frivillige, varme hænder. De nære fællesskaber er en god modvægt mod den ensomhed, der ofte er en del af udfordringerne for familierne.

En god start for unge familier

Unge familier har ofte særlig brug for støtte til at komme godt i gang med familielivet. Hos Mødrehjælpen tager vi familiernes udfordringer og usikkerhed alvorligt, uanset om det drejer sig om økonomi, uddannelse, forældrerollen eller sundhed. Vi hjælper familierne med at finde ben at stå på, så de kan etablere gode rammer for hele familien. I 2019 var der 795 forældre under 30 år tilknyttet Mødrehjælpens indsatser for unge familier.

Voldsudsatte kvinder får selvværdet tilbage

Mødrehjælpen gav støtte til 190 voldsudsatte og 235 børn i projektet Ud af Voldens Skygge i 2019. Blandt de kvinder, der afsluttede et forløb i 2019, oplevede fire ud af fem forbedringer i forhold til angst og depression. Knap halvdelen af de kvinder, der havde PTSD-symptomer ved start, havde ikke længere disse symptomer efter endt forløb. Og 72 % oplevede et forbedret selvværd. Angst, depression og PTSD er de typiske psykiske følgevirkninger af vold.

De ustabile rammer i børnenes liv og de traumatiske oplevelser, de har med i rygsækken hjemmefra, er et særligt fokus i Mødrehjælpens indsats. Spiseforstyrrelser, ensomhed og generel mistrivsel er blot nogle af de udfordringer, vi arbejder målrettet med i vores indsats mod vold i familierne.

Læs mere om Mødrehjælpens indsatser i 2019

I ledelsesberetningen for 2019 kan du læse meget mere om Mødrehjælpens indsatser og resultater sidste år.

Få den nyeste viden