Nyheder

Åbent brev om hjælp til økonomisk trængte børnefamilier

Mødrehjælpen har den 31. august sendt et åbent brev til partiledere og Folketingets Finansudvalg om behovet for økonomisk hjælp til fattige børnefamilier. I brevet opfordrer Mødrehjælpen partiledere og medlemmer af Finansudvalget på Christiansborg til at give inflationshjælp målrettet de fattigste børnefamilier hurtigst muligt. Samtidig opfordrer Mødrehjælpen til en merregulering af kontanthjælpen, så kontanthjælpen i højere grad følger lønudviklingen og de stigende priser.

Kære partiledere og medlemmer af Finansudvalget

Inflationen er lige nu på sit højeste i knap 40 år. Mødrehjælpen får flere og flere henvendelser fra dybt rådvilde forældre, som ikke kan få økonomien til at hænge sammen.

Det handler ikke længere om, at fritidsaktiviteter og børnefødselsdage må skæres væk. Det handler om familier, der ikke har råd til basale madvarer, elregninger og husleje. Selvom beskæftigelsen er høj, kan forældrene desværre ikke bare finde sig et job, da de udover dårlig økonomi kæmper med psykiske, fysiske og sociale problemer.

Børnefamilier på kontanthjælp og andre overførselsindkomster har ikke fået del i det flercifrede milliardbeløb, som blev udbetalt i feriepenge i 2020 og 2021. De har ikke en økonomisk buffer, da de ikke kan eller må spare op. De er ikke allerede garanteret inflationshjælp i form af engangstillæg ligesom fx vores pensionister og efterlønnere. Og de færreste af dem har modtaget varmehjælp.

Derfor opfordrer vi jer til at give inflationshjælp målrettet de fattigste børnefamilier hurtigst muligt. Samtidig opfordrer vi til en merregulering af kontanthjælpen, så kontanthjælpen i højere grad følger lønudviklingen og de stigende priser.

Forskning viser, at beskæftigelseseffekten af lave ydelser er lille. Til gengæld er skadevirkningerne i form af økonomisk, social og psykisk marginalisering store – både på kort og lang sigt. Vi håber, I vil finde en løsning for børnefamilierne nu. Det har de brug for.

 

Med venlig hilsen

Ninna Thomsen

Direktør

Få den nyeste viden