Om Mødrehjælpen

Mødrehjælpens historie

Mødrehjælpen har været der for sårbare familier i 100 år. Og selv om meget har forandret sig gennem historien, så er mange af udfordringerne stadig de samme – selv om de heldigvis ser anderledes ud.

I 2024 kan Mødrehjælpen fejre 100-års jubilæum. I gennem årene har Mødrehjælpen været en pioner i det sociale arbejde og gjort en værdifuld indsats for sårbare gravide og børneforælderes rettigheder og trivsel.

Alt for mange gravide og børnefamilier har det svært i Danmark. Vi ser et vel-færdssamfund, der for sjældent lykkes med at hjælpe familier i krise. Og hvor mødre og fædre i stigende grad oplever, at de hverken bliver set eller hørt, når livet slår knuder.

I Mødrehjælpen stiller vi op for de børnefamilier, der har det sværest. Vi hjælper forældrene til at få en god start på familielivet. Vi er deres kompas, når de farer vild og står i deres livs krise. Vi inviterer familierne ind i vores lokale fællesska-ber, så de får brudt med ensomhed og isolation. Når forældrene trives – så tri-ves deres børn også. Sammen finder vi løsninger, der giver familierne fornyet håb og styrke til at komme godt videre i livet.

Gennem 100 år har Mødrehjælpen været en pioner i det sociale arbejde. Vi tror på, at de fleste kan selv, hvis de får den rette hjælp og støtte. Derfor bidrager vi også med konkrete og politiske løsninger, der styrker og nytænker vores vel-færdssamfund. Der er brug for en ny socialt ansvarlig familiepolitik, der priori-terer hjælp til selvhjælp.

Fordi ingen børnefamilier skal stå alene!

Enlige forsørgere – skammen har taget ny form

For 100 år siden var det forbundet med stor skam at være enlig mor. For mange var det så stor en ulykke, at de efterlod deres barn i gaderne eller slog det ihjel. Som en reaktion på den armod blev Mødrehjælpen stiftet. Udskamningen af enlige forsørgere er heldigvis fortid, men noget af det mest skamfulde er stadig at svigte som mor eller far. En bekymring, der fylder i mange hjem. Halvdelen af dem, der ringer til vores rådgivning, er enlige forsørgere. De kæmper med at få hverdagen til at hænge sammen, med økonomi og manglende overskud. Der er stadig meget at gøre for at sikre bedre rammer for dem og deres børn.

Fattigdom findes stadig – men ser anderledes ud i 2024

For 100 år siden var børn, der tiggede i gaderne i hullet, laset tøj, en del af hverdagen. Familier, der måtte bo på gaden, og børn der døde alt for tidligt. Det er heldigvis fortid. Det er børnefattigdom ikke. Over 47.000 børn vokser stadig op i fattigdom i dag. De er ikke kun ramt på økonomien – de er også fattige på fællesskaber. Der er ikke råd til, at de kan gå til fodbold med vennerne, der er ikke penge til at invitere klassen hjem til børnefødselsdag, og der er ingen historier at dele på skolebænken efter ferien, fordi der ikke har været råd eller overskud til at skabe minderne. Alle familier kan blive ramt af en krise, som presser økonomien og dræner overskuddet. Mødrehjælpen tilbyder rådgivning og fællesskaber i vores lokalforeninger og på den politiske bane kæmper vi for, at ingen børn skal vokse op i fattigdom.

Fri abort – din krop -dit valg

For 100 år siden kunne kvinder ikke bestemme over deres egen krop. Det kan de heldigvis i langt større udstrækning i dag. Men skyld og skam er vi ikke sluppet af med. Alt for mange kvinder oplever, at de stadig står alene med tvivlen og de svære følelser. Mødrehjælpen har gennem 100 år mødt kvinder, der er blevet gravide og hvor graviditeten var en livsomvæltende begivenhed. I 50 år har de selv kunne bestemme om de ønsker at gennemføre graviditeten eller afbryde den, men de har stadig brug for langt mere støtte, når det svære valg skal træffes. Derfor kæmper vi for mere uvildig rådgivning og for at vi får taget livtag med skylden og skammen. Vi tror ikke på, at der findes et rigtigt eller et forkert valg – det rigtige valg er kvindens valg – og vi står ved hendes side uanset, hvad hun vælger.

Familiernes stærke stemme – dengang og i dag

For 100 år siden begyndte Mødrehjælpen at støtte, rådgive og arbejde for sårbare børnefamilier og gravide. Det gør vi også politisk, for vi ved, at vejen til politisk indflydelse er lang for almindelige mennesker, og den kræver energi og overskud. Derfor er vi de gravide og børnefamiliernes talerør – og vi sikrer, at de bliver hørt. Vi kender deres udfordringer, og vores 100 års erfaring gør, at vi taler med en vis tyngde. Når vi banker på, bliver der lyttet på Christiansborg. Også det arbejde fortsætter vi ufortrødent.

Mødrehjælpens organisationsudvikling gennem 100 År

  • Forløberne for Mødrehjælpen
  • Mødrehjælpens oprettelse og indflydelse
  • Den offentlige Mødrehjælp 1939 – 1976
  • Nedlæggelse af Mødrehjælpen i 1976
  • Oprettelsen af den selvejende institution Mødrehjælpen af 1983

Få den nyeste viden