Om Mødrehjælpen

Organisation

Her finder du et overblik over organisationen i Fonden Mødrehjælpen.

Mødrehjælpen består af både professionel rådgivning og en politisk fortalerindsats, som er organiseret i Fonden Mødrehjælpen, samt en frivillig indsats forankret i Mødrehjælpens lokalforeninger og butikker. Hovedbestyrelsen er fondens øverste myndighed under ledelse af formand Elin Schmidt. Direktør Ninna Thomsen er ansvarlig for organisationens daglige drift.

Herunder er illustreret, hvordan det frivillige område er organiseret i Mødrehjælpen. Længere nede kan du også se et organisationsdiagram over Fonden Mødrehjælpen samt finde kontaktinformation for relevante medarbejdere i rådgivningen og i sekretariatet.

Organisering af det frivillige område

Organisationsdiagram over frivilligområdet i Mødrehjælpen
 • Hovedbestyrelsen
 • Repræsentantskabet
 • Frivilligudvalget
 • Formandsforummet
 • Butikslederforummet

Organisering af Fonden Mødrehjælpen

Organisationsdiagram over Fonden Mødrehjælpen
 • Direktionen
 • Økonomi, It, HR, og Administration
 • Rådgivningen
 • Fundraising
 • Politik, Udvikling og Kommunikation
 • Frivilligafdelingen

Få den nyeste viden