Om Mødrehjælpen

Organisation

Her finder du et overblik over organisationen i Fonden Mødrehjælpen.

Mødrehjælpen består af både professionel rådgivning og en politisk fortalerindsats, som er organiseret i Fonden Mødrehjælpen, samt en frivillig indsats forankret i Mødrehjælpens lokalforeninger og butikker. Hovedbestyrelsen er fondens øverste myndighed under ledelse af formand Elin Schmidt. Ninna Thomsen og Trine Schaldemose udgør direktionen i Mødrehjælpen og er ansvarlig for organisationens daglige drift.

Herunder er illustreret, hvordan det frivillige område er organiseret i Mødrehjælpen. Længere nede kan du også se et organisationsdiagram over Fonden Mødrehjælpen samt finde kontaktinformation for relevante medarbejdere i rådgivningen og i sekretariatet.

Organisering af det frivillige område

Organisationsdiagram over frivilligområdet i Mødrehjælpen
 • Hovedbestyrelsen
 • Repræsentantskabet
 • Frivilligudvalget
 • Formandsforummet
 • Butikslederforummet

Organisering af Fonden Mødrehjælpen

Organisationsdiagram over Fonden Mødrehjælpen
 • Direktionen
 • Fundraising
 • Økonomi, IT, HR, og Administration
 • Rådgivningen
 • Politik, Udvikling og Kommunikation
 • Frivilligafdelingen

Få den nyeste viden