Partnerskaber

Unge Familier på Vej i Aarhus

I projektet Unge Familier på Vej tilbyder Mødrehjælpen skræddersyet rådgivning til gravide og forældre under 30 år, som kunne tænke sig støtte og sparring og at møde andre unge familier.

Hvad er Unge Familier på Vej?

Unge Familier på Vej er et gratis rådgivningstilbud til gravide og forældre under 30 år i Aarhus. Her kan de få professionel rådgivning og vejledning til forældreskabet og til uddannelse og arbejde i forløb med andre unge forældre. De unge begynder oftest i forløbet omkring tre måneder, inden fødslen, og fortsætter frem til cirka et halvt år efter barslens ophør – i alt over halvandet år. Der er desuden mulighed for individuel rådgivning i op til 3 uger, for gravide og forældre med børn op til 2 år.

Familierne kan blandt andet deltage i:

  • Ni måneders gruppeforløb for gravide og unge mødre. Kærester og fødselshjælpere inviteres i løbet af fødselsforberedelsen
  • Familiecaféer for både gravide, mødre og fædre. Der er aftensmad, forskellige oplæg og mulighed for rådgivning af socialrådgiver, uddannelses- og erhvervsvejleder eller sundhedsplejerske
  • Gruppeforløb for kommende og nybagte førstegangsfædre med børn op til et halvt år
  • Sundhedspleje
  • Parsamtaler og hjælp til konflikthåndtering
  • Afklaringssamtaler om job og uddannelse
  • Jordemoderkonsultationer og fødselsforberedelse

Et partnerskab

Projekt Unge Familier på Vej er et partnerskab mellem Mødrehjælpen og Aarhus Kommune med fødselsforberedelse fra Aarhus Jordemodercenter. Udover Mødrehjælpens professionelle rådgivere er der tilknyttet en del frivillige, der fungerer som mentorer, lektiehjælpere, oplægsholdere, praktiske hjælpere og så videre.

Hvem kan få rådgivning i Unge Familier på Vej?

Unge Familier på Vej er rettet mod gravide, mødre og fædre under 30 år i Aarhus, som har lyst til at møde andre unge familier, og som har behov for hjælp til at komme i uddannelse eller arbejde.

Tilbuddet gælder også mødre og fædre, som er i gang med eller har en uddannelse, men som kan være i farezonen for at droppe ud eller miste deres job på grund af de nye udfordringer forældrelivet fører med sig.

Skal du være mor eller far i en tidlig alder?

Vil du tale med en rådgiver, kan du kontakte Holdepunkt, som er Mødrehjælpens landsdækkende rådgivning. Det er også gennem Holdepunkt, at du vil kunne få kontakt med projektet Unge Familier på Vej.

I Holdepunkts rådgivningsartikler kan du blandt andet læse om de tanker, man kan gå med, hvis man skal være mor som en af de første i vennekredsen eller om din økonomi som forælder.

Hvorfor Unge Familier på Vej?

Målet med at støtte unge, der er eller skal være forældre, er at give dem den robusthed og handlekraft, de får brug for som forældre.

Derudover er et vigtigt fokus i rådgivningen, at mødrene skal have hjælp til at lægge en plan for, hvordan de efter barslen enten kan:

  • gå i gang med eller eventuelt færdiggøre en uddannelse
  • få et job eller beholde et eksisterende

Derfor er der støtte at hente i op til seks måneder efter barslen er slut, da vi ved, at overgangen til uddannelse eller arbejde kan være svær som lille ny familie.

Læs mere om, hvordan Mødrehjælpen arbejder med unge forældre.

Få den nyeste viden