Mødrehjælpens rådgivning

En Håndsrækning

På vegne af Egmont Fonden uddeler Mødrehjælpen økonomisk støtte til familier, som allerede er i et forløb hos Mødrehjælpen, og hvor børnene har et særligt behov.

En Håndsrækning

Mødrehjælpen uddeler på vegne af Egmont Fonden økonomisk støtte til familier, som allerede er i et forløb hos Mødrehjælpen. Der skal være tale om familier, hvor børnene har et særligt behov.

Hvad er En Håndsrækning?

Med En Håndsrækning kan sårbare børnefamilier få økonomisk hjælp til at dække materielle eller sociale afsavn hos børnene. Støtten kan for eksempel gå til køb af en barnevogn eller til barnets fritidsaktivitet.
Støtten uddeles af Mødrehjælpen på vegne af Egmont Fonden. Vi uddeler pengene i vores rådgivningshuse og i Familiens Hus i Esbjerg og Høje Taastrup.

Hvem kan få En Håndsrækning?

Støtten er målrettet familier, som i forvejen er i et forløb eller får rådgivning i Mødrehjælpen. Det er altså ikke muligt at ansøge om eller blive direkte henvist til at få En Håndsrækning.

Det er op til rådgiveren i hvert enkelt tilfælde at vurdere hvor stort et beløb, der er behov for. Overordnet gælder det, at familierne kan få støtte, hvis familien har en dårlig økonomi, som gør, at børnene oplever materielle afsavn, der påvirker deres sociale liv, læring, sundhed eller opvækst.

Hvorfor give En Håndsrækning?

Håndsrækningen er en del af den helhedsorienterede støtte, som familier og gravide kan få i Mødrehjælpen.

Kombineret med rådgivning hos for eksempel en socialrådgiver, jurist eller psykolog skal En Håndsrækning hjælpe børnene og sætte forældrene i stand til at varetage deres børns behov.

Få den nyeste viden