Nyheder

Mødrehjælpen og Red Barnet: Kommende statsminister skal garantere halvering af børnefattigdom

I et nyt udspil kommer Red Barnet og Mødrehjælpen med fem anbefalinger, som skal sikre, at børnefattigdommen i Danmark afskaffes. Minimumskravet er en halvering af børnefattigdommen i den nye regerings første valgperiode.

Pressemeddelelse udsendt den 24. maj 2019

I dag lever 64.500 børn i fattigdom i Danmark. Red Barnet og Mødrehjælpen mener, at det er fuldstændig uacceptabelt i et velfærdssamfund som det danske. Forskning viser, at børn, der lever i fattigdom, klarer sig dårligere i livet i forhold til uddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og familieliv. Blot et enkelt år i fattigdom forringer barnets livschancer på længere sigt.

“Børnefattigdom i Danmark skal helt afskaffes, og som det første skridt kræver vi, at en ny statsminister som minimum forpligter sig på at halvere antallet af børn, der lever i fattigdom i Danmark. Det skal ske i den kommende regeringsperiode,” siger direktør for Mødrehjælpen, Ninna Thomsen.

Børnefattigdom er både et menneskeligt og et samfundsøkonomisk problem, og Mødrehjælpen og Red Barnet sætter ind for at ændre den sørgelige udvikling.

“Vi står på børnenes side, og vi nægter at acceptere, at så mange danske børn lever et liv i fattigdom, men vi kan ikke som civilsamfund løse problemerne alene. Hvis børnene ikke skal lades i stikken, er der brug for politisk handling. Den kommende regering bør derfor formulere en national handleplan med konkrete mål, der sætter retningen for, hvordan børnefattigdom og dens indgribende konsekvenser for børnefamilier bekæmpes,” siger national chef i Red Barnet, Dorthe Ploug Hansen.

I den handleplan kræver Red Barnet og Mødrehjælpen her og nu-indsatser på fem konkrete områder, som skal både forebygge fattigdom og afbøde konsekvenserne for de ramte familier:

  • Familiernes økonomiske levegrundlag skal sikres
  • Familierne skal tilbydes billige og sunde boliger
  • Børnene skal hjælpes ind i stærke fællesskaber
  • Der skal laves specifikke sundhedstiltag for børnene
  • Familierne skal tilbydes råd og vejledning om gæld og sociale forhold

“Så mange som muligt skal i uddannelse og job. Det er afgørende vigtigt, at børnefamilier sikres mulighed for og motivation til selvforsørgelse. Men det er lige så afgørende, at tiltag, som fremmer beskæftigelsen, ikke skaber fattigdom som konsekvens. Det nuværende niveau for overførselsindkomster er ikke acceptabelt,” siger Ninna Thomsen.

Kontanthjælpsloftet, 225-timersreglen og integrationsydelsen skaber fattigdom i Danmark. Hvis børnefattigdommen skal bekæmpes, mener Red Barnet og Mødrehjælpen, at ydelsesniveauet for børnefamilierne skal hæves.

“Vores frivillige er i tæt kontakt med udsatte børn og deres forældre, og de fortæller om, hvordan fattigdommen griber voldsomt ind i børnenes liv. Mange af familierne har for eksempel ikke råd til at holde børnefødselsdage eller betale kontingent til fritidsaktiviteter, vintertøj eller julegaver. Børnene føler sig anderledes og udenfor, og på den måde afkobles børnene fra fællesskabet,” siger Dorthe Ploug Hansen.

Få den nyeste viden