Om Mødrehjælpen

Mødrehjælpen – værdier, vision og formål

Vi arbejder for at skabe trygge og udviklende rammer for gravide, forældre og børn. Læs hvordan her.

Hos Mødrehjælpen ser vi hver dag, at udsatte og sårbare børnefamilier har behov for en ekstra håndsrækning for at kunne tage del i samfundet på lige fod. Der er en stor ulighed i sundhed, muligheder og livsglæde blandt landets børn. Mange familier går fra hinanden, og antallet af konflikter er højt og stigende. Samtidig kommer nye typer sårbare og udsatte familier til landet.

Vi stiller op for de udsatte og sårbare børnefamilier og gravide

I Mødrehjælpen har vi et solidt udgangspunkt for at hjælpe. Vi har en professionel rådgivning, der tager hånd om vigtige emner som skilsmisse, samvær, vold i familien, børns trivsel og tvivl om abort, og et stort antal frivillige i vores lokalforeninger, der yder en værdifuld indsats overalt i landet.

Derudover er vi en tydelig stemme i lovgivningsarbejdet på Christiansborg og i den politiske debat i medierne, og gennem partnerskaber og samarbejder med kommuner og andre myndigheder, virksomheder og foreninger, når vi ud til dem, der har brug for vores støtte og rådgivning.

Læs mere om Mødrehjælpens indsatsområder og resultater.

Mødrehjælpen har til formål

  • at yde social, sundhedsmæssig, økonomisk og uddannelsesmæssig støtte til gravide og børnefamilier, som herigennem kan sikre deres børn bedre opvækst og levevilkår
  • at arbejde for øget offentlig og politisk forståelse for gravides og børnefamiliers levevilkår
  • at virke for en lovgivning, der i højere grad sikrer mulighed for en social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte til disse grupper

Læs mere i Fonden Mødrehjælpens vedtægter.

Mødrehjælpens vision er:

Et samfund, der giver trygge og udviklende rammer for gravide, forældre og børn.

Et samfund, hvor gravide, børn og forældres værdighed respekteres.

Et samfund, der bygger på personligt ansvar og stærke fællesskaber.

Vi hjælper børnene ved at hjælpe deres forældre

Mødrehjælpen tager altid udgangspunkt i en forbedring af børns vilkår i opvæksten. Det gør vi ved at styrke forældrene, så de bliver i stand til at give deres børn kærlighed og tryghed i opvæksten.

Hjælpen gives dels gennem vores landsdækkende rådgivning Holdepunkt, som også rummer netværksskabende, sociale aktiviteter i vores mange lokalforeninger rundt om i landet.Vi hjælper også gennem specialiserede indsatser for unge forældre og voldsudsatte mødre og børn.

Få et samlet overblik over vores forskellige rådgivningsindsatser.

Mødrehjælpens værdier

  • Vi tror på dig
  • Vi former erfaring og ny viden til rådgivning og varme hænder
  • Vi mener, Danmarks fremtid afhænger af ordentlige vilkår for børnefamilierne

Uvildig og uafhængig

Vores hjælp er uafhængig af myndigheder og økonomiske og politikske interesser. Mødrehjælpens professionelle rådgivning finansieres gennem blandt andet private bidrag, fonde og offentlige midler, men også gennem salg af velholdt børnetøj i vores butikker, som drives af Mødrehjælpens engagerede frivillige i lokalforeninger over hele landet.

Læs mere om, hvordan Mødrehjælpen er finansieret.

Mødrehjælpens protektor

H.M. Dronning Mary er protektor for Mødrehjælpen og bakker derved op om Mødrehjælpens arbejde med at støtte og rådgive enlige mødre, unge gravide og sårbare børnefamilier.

Få den nyeste viden