English
Væk fra siden!
Viden og råd

Ændring af forældremyndigheden

Se her, hvilke muligheder der findes for at ændre i forældremyndigheden over jeres barn.

I kan selv aftale en ændring af forældremyndigheden, hvis I er enige om det. Det kan være en aftale om fælles forældremyndighed, ophævelse af fælles forældremyndighed eller overførsel af forældremyndigheden fra den ene forælder til den anden. Ændringen skal aftales på en særlig blanket, der skal sendes til Familieretshuset. Aftalen er gyldig, når Familieretshuset har registreret den.

Uenige om forældremyndigheden?

Hvis I er uenige om forældremyndigheden, kan du ansøge Familieretshuset om at få den ændret.

  • Har I fælles forældremyndighed over barnet, kan du søge om at få den ophævet, så du får eneforældremyndighed.
  • Er der eneforældremyndighed, kan du søge om at få fælles forældremyndighed over barnet eller om at få forældremyndigheden overført til dig alene.

Find ansøgningsskema på Familieretshusets hjemmeside under forældreansvar.  Husk, at barnet som udgangspunkt har ret til at se jer begge, uanset om der er fælles forældremyndighed eller ej.

Sådan foregår det

  • I indkaldes til møde
  • Barnets synspunkter inddrages
  • Familierettens afgørelse

Familieretshuset kan afvise gentagne ansøgninger

Hvis du søger om ændring af forældremyndigheden flere gange, kan Familieretshuset afvise at behandle sagen. Det kan ske, hvis forholdene ikke har ændret sig væsentligt, eller hvis Familieretshuset mener, at det ikke vil være bedst for barnet at ændre forældremyndigheden. Tanken er at skabe ro om barnet ved at undgå unødvendige sager.

Du skal derfor kunne vise, at der er sket ændringer omkring jeres barn, der gør, at det vil være bedst at behandle sagen igen. Her kan det have betydning, hvor gammelt barnet er, hvor det er i sin udvikling, og hvor lang tid der er gået, siden sagen sidst blev behandlet.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 3. juni 2022.

Få den nyeste viden