English
Væk fra siden!
Viden og råd

Ændringer i barnets bopæl, når I ikke bor sammen

I kan godt ændre barnets bopæl, hvis I ønsker det. Hvis I er uenige, kan den ene af jer vælge at starte en sag i Familieretshuset.

Den forælder, som barnet bor hos og har folkeregisteradresse hos, er bopælsforælder.

Hvis I har delt bopæl, er I dog begge bopælsforældre, når det drejer sig om jeres indbyrdes forhold. Aftalen om delt bopæl har dog ingen betydning i forhold til myndigheder og lovgivningen. Det betyder også, at barnet stadig kun kan registreres med én folkeregisteradresse i CPR.

I kan altid ændre barnets bopæl på et senere tidspunkt, hvis I er enige. Det gør I ved at flytte barnets adresse. Læs mere om flytning af barnets adresse på borger.dk.

Er I uenige om at ændre bopælen?

Hvis I ikke er enige om at ændre jeres barns bopæl, kan én af jer søge Familieretshuset om ændring.

Find ansøgningsskema om ændring af bopæl på Familieretshusets hjemmeside.

Familieretshuset kan afvise ansøgningen

Vær opmærksom på, at Familieretshuset kan afvise ansøgninger om ændring af barnets bopæl, medmindre forholdene vedrørende barnet har ændret sig væsentligt siden bopælen blev aftalt eller fastsat. Hensigten er at beskytte barnet mod langvarige konflikter og skabe ro ved at undgå unødvendige sager, hvor man på forhånd regner med, at det ikke vil være bedst for barnet at ændre bopælen.

Det er op til den af jer, som ønsker at ændre i bopælen, at vise, at der er nogle væsentlige ting, der har forandret sig, og at en ændring vil være til barnets bedste.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 9. juni 2022.

Få den nyeste viden