Støt English
Væk fra siden!
Viden og råd

Barnets bopæl, når I går fra hinanden

Når I går fra hinanden, bliver separeret eller skilt, skal I finde ud af, hvor barnet skal bo. Læs her, hvordan det typisk foregår, og hvad bopælen betyder.

Et af de første skridt, når I har besluttet jer for at gå fra hinanden, er at finde ud af, hvor barnet skal bo fremover.

Er I enige om barnets bopæl?

Hvis I er enige, kan I aftale, hvem af jer barnet skal bo hos, og dermed hvem der skal være bopælsforælder og samværsforælder.

Hvis I har fælles forældremyndighed, har I også mulighed for at aftale, at I skal have delt bopæl. Gør I det, er I begge bopælsforældre efter den familieretlige lovgivning og skal derfor være enige om både væsentlige og overordnede forhold i barnets daglige liv. Læs mere om, hvad I skal beslutte i fællesskab.

Barnets delte bopæl har dog kun betydning for jeres indbyrdes forhold. Den delte bopæl har for eksempel ikke betydning for udbetaling af offentlige ydelser til barnet og barnet kan efter CPR-lovens regler stadig kun have folkeregisteradresse hos én af jer.

Er I uenige om barnets bopæl?

Når I går fra hinanden, kan I godt fortsætte med at have fælles forældremyndighed over jeres barn – også selvom I er uenige om, hvor barnet skal bo.

Bliver I ikke enige om, hos hvem af jer barnet skal have sin bopæl, kan I starte en sag om bopæl i Familieretshuset.

Læs mere i artiklen Uenige om barnets bopæl når I går fra hinanden.

To forældreroller – forskellige rettigheder

Bopælsforælderen er den forælder, som har adresse sammen med barnet. Bopælsforælderen kan træffe nogle beslutninger på egen hånd som for eksempel at flytte jeres barn indenfor landets grænser (med seks ugers varsel).

Hvis I er uenige om, hvor barnet skal gå i daginstitution, er det også bopælsforælderen, som kan tage den endelige beslutning.

Bopælsforælderen modtager desuden økonomisk støtte til barnet fra staten, og hvis samværsforælderen ikke på anden måde opfylder sin forsørgerforpligtelse over for barnet, er det også bopælsforælderen, der har krav på børnebidrag fra samværsforælderen.

Samværsforælderen er den anden forælder, som kan afgøre mere dagligdags spørgsmål, når barnet er på samvær. For eksempel, hvad barnet skal lave i sin fritid, sengetider og kammerater.

Hvis du flytter fra jeres fælles hjem

Hvis du flytter fra jeres fælles bolig, kan du normalt ikke flytte barnets folkeregisteradresse uden accept fra den anden forælder, hvis I har fælles forældremyndighed.

Den af jer, der flytter væk fra jeres tidligere fælles hjem, har selvfølgelig stadig mulighed for at blive bopælsforælder, men det er vigtigt at være opmærksom på, at tiden, der går, måske kan gøre det mere vanskeligt.

Når det er på plads, hvem af jer barnet skal bo hos, kan I lave en aftale om, hvor meget barnet skal være hos samværsforælderen – en samværsordning. Læs om, hvordan I kan lave en samværsordning, når I går fra hinanden.

Læs mere om barnets bopæl

  • Hvor meget bestemmer bopælsforælderen?
  • Hvordan beslutter man, hvem der skal være bopælsforælder?
  • Hvilken økonomisk støtte har bopælsforælderen ret til?

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 14. april 2021.

Få den nyeste viden