English
Væk fra siden!
Viden og råd

Barnets bopæl, når I går fra hinanden

Når I går fra hinanden, bliver separeret eller skilt, skal I finde ud af, hvor barnet skal bo. Læs her, hvordan det typisk foregår, og hvad bopælen betyder.

Et af de første skridt, når I har besluttet jer for at gå fra hinanden, er at finde ud af, hvor barnet skal bo fremover.

Er I enige om barnets bopæl?

Hvis I er enige, kan I aftale, hvem af jer barnet skal bo hos, og dermed hvem der skal være bopælsforælder og samværsforælder.

Hvis I har fælles forældremyndighed, har I også mulighed for at aftale, at I skal have delt bopæl. Gør I det, er I begge bopælsforældre efter den familieretlige lovgivning og skal derfor være enige om både væsentlige og overordnede forhold i barnets daglige liv. Læs mere om, hvad I skal beslutte i fællesskab.

Barnets delte bopæl har dog kun betydning for jeres indbyrdes forhold. Den delte bopæl har for eksempel ikke betydning for udbetaling af offentlige ydelser til barnet og barnet kan efter CPR-lovens regler stadig kun have folkeregisteradresse hos én af jer.

Er I uenige om barnets bopæl?

Når I går fra hinanden, kan I godt fortsætte med at have fælles forældremyndighed over jeres barn – også selvom I er uenige om, hvor barnet skal bo.

Bliver I ikke enige om, hos hvem af jer barnet skal have sin bopæl, kan I starte en sag om bopæl i Familieretshuset. Du kan finde ansøgningsskemaet om bopæl her.

To mulige mødeformer i en sag om barnets bopæl

Familieretshuset vil efter en screening af sagen beslutte, hvilken af de to mødeformer herunder I skal indkaldes til:

  • Familiemægling
  • Familieretlig udredning

Når Familieretten træffer afgørelse om bopæl

Familieretten træffer afgørelsen efter en konkret og individuel vurdering af, hvad der er bedst for barnet. Familieretten skal ligesom Familieretshuset have fokus på barnets behov og trivsel under behandlingen af sagen. Det vil derfor i mange tilfælde, men dog ikke altid, være jeres barns eventuelle kontaktperson fra Børneenheden, der følger med over i retten og fungerer som en støtte og rådgiver for barnet, og om nødvendigt står for en børnesamtale i retten.  Samtidig med at Familieretten behandler sagen, kan jeres barn godt bruge børneenhedens forskellige tilbud, for eksempel muligheden for at deltage i en børnegruppe.

Læs mere om muligheden for hjælp til barnet, når I går fra hinanden.

Læs mere om barnets bopæl ved at finde din situation på Familieretshusets hjemmeside.

En svær periode, mens I venter på afklaring

Den periode, hvor I har besluttet jer for at gå fra hinanden, men eventuelt stadig bor under samme tag, kan være hård at komme igennem. I er nødt til fortsat selv at lave aftaler om jeres barn – herunder hvem af jer der skal være sammen med barnet og hvornår – alt efter hvad I kan blive enige om.

Der vil typisk gå en længere periode fra en af jer har startet en sag om barnets bopæl i Familieretshuset, til der ligger en afgørelse fra Familieretten om, hvem af jer der skal være bopælsforælder fremover. I denne tid med usikkerhed om hvor barnet får sin endelige bopæl, er det vigtigt at holde fokus på, hvad der er bedst for jeres barn og tænke over, at barnet får mulighed for at have tid med jer begge. Som du kan læse nedenfor, er det i denne periode vigtigt at være opmærksom på, at det kan være vanskeligere for dig senere at blive bopælsforælder, hvis du flytter fra jeres fælles bopæl.

Hvis du flytter fra jeres fælles hjem

Hvis du flytter fra jeres fælles bolig, kan du normalt ikke flytte barnets folkeregisteradresse uden accept fra den anden forælder, hvis I har fælles forældremyndighed. Udgangspunktet er derfor, at barnet beholder sin folkeregisteradresse i jeres tidligere fælles hjem.

Den af jer, der flytter væk fra jeres tidligere fælles hjem, har selvfølgelig stadig mulighed for at blive bopælsforælder, men det er vigtigt at være opmærksom på, at tiden, der går,  kan gøre det mere vanskeligt.

Når det er på plads, hvem af jer barnet skal bo hos, kan I lave en aftale om, hvor meget barnet skal være hos samværsforælderen – en samværsordning. Læs om, hvordan I kan lave en samværsordning, når I går fra hinanden.

Midlertidig afgørelse om bopæl

Hvis der opstår en situation, hvor barnet kommer i klemme mellem jer, kan I søge Familieretshuset om at træffe en midlertidig afgørelse om, hvor barnet skal have bopæl, mens sagen om (den endelige) bopæl behandles.

To forældreroller – forskellige rettigheder

Bopælsforælderen er den forælder, som har adresse sammen med barnet. Bopælsforælderen kan træffe nogle beslutninger på egen hånd som for eksempel at flytte jeres barn indenfor landets grænser (med seks ugers varsel).

Hvis I er uenige om, hvor barnet skal gå i daginstitution, er det også bopælsforælderen, som kan tage den endelige beslutning.

Bopælsforælderen modtager desuden økonomisk støtte til barnet fra staten, og hvis samværsforælderen ikke på anden måde opfylder sin forsørgerforpligtelse over for barnet, er det også bopælsforælderen, der har krav på børnebidrag fra samværsforælderen.

Samværsforælderen er den anden forælder, som kan afgøre mere dagligdags spørgsmål, når barnet er på samvær. For eksempel, hvad barnet skal lave i sin fritid, sengetider og kammerater.

  • Hvor meget bestemmer bopælsforælderen?
  • Hvordan beslutter man, hvem der skal være bopælsforælder?
  • Hvilken økonomisk støtte har bopælsforælderen ret til?

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 12. august 2022.

Få den nyeste viden