Støt
Væk fra siden!
Viden og råd

Børne- og ungeydelse - en støtte til alle forældre

Denne offentlige ydelse kaldes også børnepenge. Du behøver ikke søge om at få børne- og ungeydelse.

Børne- og ungeydelse kaldes også børnepenge. Ydelsen er betalt af det offentlige, og man skal ikke søge om at få den – pengene bliver automatisk udbetalt i kvartalet efter, at barnet er kommet til verden.

Børne- og ungeydelsen er forudbetalt. Indtil barnet fylder 15 år, bliver beløbet udbetalt hvert kvartal. Når barnet fylder 15 år, ændres betalingen til at ske hver måned.

Børnepengene skal deles i 2022: Det betyder det for dig

Den 1. januar 2022 træder en ny lov i kraft, som indebærer, at forældre med fælles forældremyndighed fremover skal dele børne- og ungeydelsen. Herunder guider vi til, hvad ændringen betyder for dig.

  • Er I samboende, gift eller går I fra hinanden efter den 31. december 2021 vil I i alle tre tilfælde være omfattet den nye regel. Deling af børne- og ungeydelsen gælder således både for forældre, der går fra hinanden efter årsskiftet, men også samlevende og gifte forældre.
  • Er I er gået fra hinanden inden den nye regel træder i kraft, og har I fælles forældremyndighed og bor ikke sammen, så deles ydelsen ikke mellem jer. Ydelsen bliver fortsat udbetalt til den forælder, som hidtil har været berettiget hertil.

Læs mere om de nye regler på borger.dk

Hvor meget får man i børne- og ungeydelse?

Hvor meget der bliver udbetalt i børne- og ungeydelse afhænger af dit barns alder. Man får den højeste sats, når barnet er 0-2 år, og derefter reguleres ydelsen tre gange, frem til at barnet fylder 18 år, og ydelsen bortfalder.

Få overblik over de fire satser på borger.dk (vælg fanen ‘Hvor meget kan jeg få?’).

Børne- og ungeydelsen er desuden indkomstafhængig. Det betyder, at ydelsen bliver sat ned, hvis du eller din ægtefælle har en indkomst på over 818.300 kroner (takst for 2021). Ydelsen bliver sat ned med to procent af det beløb, som indkomsten overstiger 818.300 kroner.

Det gælder ikke, hvis det kun er jeres samlede indkomst, som overstiger 818.300 kroner.

På borger.dk kan du finde en uddybende forklaring med regneeksempler.

Det betyder reglen om deling af børne- og ungeydelsen for reguleringen

Fra årsskiftet, når den nye regel om deling af børne- og ungeydelsen træder i kraft, er det kun den forælder, som har en højere indkomst end topskattegrundlaget, som får sin andel reguleret.

Læs mere om nedsættelse af børne- og ungeydelsen på borger.dk.

Hvem får børne- og ungeydelse?

Ydelsen betales som udgangspunkt til barnets mor. Hvis faren har forældremyndigheden alene, betales børne- og ungeydelsen til ham. Hvis I ikke bor sammen, men har fælles forældremyndighed, vil beløbet som udgangspunkt blive udbetalt til den forælder, der deler folkeregisteradresse med barnet.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for retten til børne- og ungeydelse, hvis du blandt andet:

Få overblik over de forskellige typer støtte, du som forælder kan søge fra det offentlige.

Standsning af børne- og ungeydelsen

Hvis jeres barn har mere end 15 % ulovligt fravær i skolen inden for et kvartal, er skolen forpligtet til at underrette kommunen, som så standser udbetalingen af børne- og ungeydelsen for det efterfølgende kvartal.

Kommunen kan desuden træffe afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen, hvis:

  • Jeres barn er mellem 15-17 år og ikke går i skole, er under uddannelse, har arbejde eller anden relevant aktivitet
  • I ikke overholder et forældrepålæg fra kommunen. Kommunen kan for eksempel træffe afgørelse om forældrepålæg, hvis de vurderer, at barnets udvikling kan være i fare, fordi I som forældre ikke lever op til jeres forældreansvar
  • I ikke overholder pligten til sprogvurdering eller sprogstimulering for 2-3-årige
  • Jeres barn ikke har deltaget i læringstilbud om sprogstimulering for 1-årige

For alle punkterne, kan der være særlige omstændigheder, der gør, at kommunen undlader at standse børn- og ungeydelsen. Denne vurdering foretages af kommunen. Kontakt din kommune, hvis du vil vide mere.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 9. april 2021.

Få den nyeste viden