English
Væk fra siden!
Viden og råd

Børne- og ungeydelse - en støtte til alle forældre

Denne offentlige ydelse kaldes også børnepenge. Du behøver ikke søge om at få børne- og ungeydelse.

Børne- og ungeydelse kaldes også børnepenge. Ydelsen er betalt af det offentlige, og man skal ikke søge om at få den – pengene bliver automatisk udbetalt i kvartalet efter, at barnet er kommet til verden.

Børne- og ungeydelsen er forudbetalt. Indtil barnet fylder 15 år, bliver beløbet udbetalt hvert kvartal. Når barnet fylder 15 år, ændres betalingen til at ske hver måned.

Hvem får børne- og ungeydelsen udbetalt?

Børne- og ungeydelsen skal som udgangspunkt deles lige imellem forældre med fælles forældremyndighed.

Det afhænger dog af, om I bor sammen, og hvornår I eventuelt er flyttet fra hinanden:

  • Hvis du bor sammen med dit barns anden forælder, får I automatisk udbetalt en halvdel hver.
  • Hvis du og dit barns anden forælder ikke bor sammen, og I er flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021, bliver børne- og ungeydelsen ikke delt automatisk, men udbetales fortsat til den forælder, som hidtil har fået den.
  • Hvis du og dit barns anden forælder ikke bor sammen, og I først er flyttet fra hinanden efter den 19. oktober 2021, får I automatisk hver udbetalt en halvdel af børne- og ungeydelsen.

Læs mere om reglerne på borger.dk

Hvor meget får man i børne- og ungeydelse?

Hvor meget der bliver udbetalt i børne- og ungeydelse afhænger af dit barns alder. Man får den højeste sats, når barnet er 0-2 år, og derefter reguleres ydelsen tre gange, frem til at barnet fylder 18 år, og ydelsen bortfalder.

Få overblik over de fire satser på borger.dk (vælg fanen ‘Hvor meget kan jeg få ud fra de nye regler?’).

Børne- og ungeydelsen er desuden indkomstafhængig. Det betyder, at ydelsen bliver sat ned, hvis du eller din ægtefælle har en indkomst på over 882.700 kroner (takst for 2024). Ydelsen bliver sat ned med to procent af det beløb, som indkomsten overstiger 882.700 kroner.

Det gælder ikke, hvis det kun er jeres samlede indkomst, som overstiger 882.700 kroner.

På borger.dk kan du finde en uddybende forklaring med regneeksempler.

Får I delt børne- og ungeydelsen, så I hver får udbetalt en halvdel, er det kun den forælder, som har en højere indkomst end topskattegrundlaget, som får sin andel reguleret.

Læs mere om nedsættelse af børne- og ungeydelsen på borger.dk.

Regler for børne- og ungeydelsen, hvis barnet flytter

Skal barnet flytte adresse fra den ene til den anden forældre, så kan det få betydning for udbetalingen af børne- og ungeydelsen.

Det er tilfældet, hvis det er den nuværende bopælsforælder, der får den fulde ydelse udbetalt nu. I forbindelse med barnets flytning af adresse til den anden forælder, kan børne- og ungeydelsen blive delt ligeligt mellem jer.

Det sker dog ikke automatisk, når barnet flytter adresse. Det kræver, at den forælder, som barnet flytter over til, giver Udbetaling Danmark besked om flytningen via borger.dk.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for retten til børne- og ungeydelse, hvis du blandt andet:

Få overblik over de forskellige typer støtte, du som forælder kan søge fra det offentlige.

Standsning af børne- og ungeydelsen

Hvis jeres barn har mere end 15 % ulovligt fravær i skolen inden for et kvartal, er skolen forpligtet til at underrette kommunen, som så standser udbetalingen af børne- og ungeydelsen for det efterfølgende kvartal.

Kommunen kan desuden træffe afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen, hvis:

  • Jeres barn er mellem 15-17 år og ikke går i skole, er under uddannelse, har arbejde eller anden relevant aktivitet
  • I ikke overholder et forældrepålæg fra kommunen. Kommunen kan for eksempel træffe afgørelse om forældrepålæg, hvis de vurderer, at barnets udvikling kan være i fare, fordi I som forældre ikke lever op til jeres forældreansvar
  • I ikke overholder pligten til sprogvurdering eller sprogstimulering for 2-3-årige
  • Jeres barn ikke har deltaget i læringstilbud om sprogstimulering for 1-årige

For alle punkterne, kan der være særlige omstændigheder, der gør, at kommunen undlader at standse børn- og ungeydelsen. Denne vurdering foretages af kommunen. Kontakt din kommune, hvis du vil vide mere.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 4. januar 2024.

Få den nyeste viden