Støt
Væk fra siden!
Viden og råd

Børne- og ungeydelse - en støtte til alle forældre

Denne offentlige ydelse kaldes også børnepenge. Du behøver ikke søge om at få børne- og ungeydelse.

Børne- og ungeydelse kaldes også børnepenge. Ydelsen er betalt af det offentlige, og du skal ikke søge om at få den – pengene bliver automatisk sat ind på din NemKonto i kvartalet efter, at du har fået dit barn. Børne- og ungeydelsen er forudbetalt. Indtil barnet fylder 15 år, bliver beløbet udbetalt hvert kvartal. Når barnet fylder 15, ændres betalingen til at ske hver måned.

Hvor meget får man i børne- og ungeydelse?

Hvor meget der bliver udbetalt i børne- og ungeydelse afhænger af dit barns alder. Man får den højeste sats, når barnet er 0-2 år, og derefter reguleres ydelsen tre gange, frem til at barnet fylder 18 år, og ydelsen bortfalder.

Få overblik over de fire satser på borger.dk (vælg fanen ‘Hvor meget kan jeg få?’).

Børne- og ungeydelsen er desuden indkomstafhængig. Det betyder, at ydelsen bliver sat ned, hvis du eller din ægtefælle (eller samlever, hvis du bor med barnets anden forælder) har en indkomst på over 800.100 kroner (takst for 2020). Ydelsen bliver sat ned med to procent af det beløb, som indkomsten overstiger 800.100 kroner.

Det gælder ikke, hvis det kun er jeres samlede indkomst, som overstiger 800.100 kroner.

På borger.dk kan du finde en uddybende forklaring med regneeksempler.

Hvem får børne- og ungeydelse?

Ydelsen betales som udgangspunkt til barnets mor. Hvis faren har forældremyndigheden alene, betales børne- og ungeydelsen til ham. Hvis I ikke bor sammen, men har fælles forældremyndighed, vil beløbet som udgangspunkt blive udbetalt til den forælder, der deler folkeregisteradresse med barnet.

Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler for retten til børne- og ungeydelse, hvis du blandt andet:

Få overblik over de forskellige typer støtte, du som forælder kan søge fra det offentlige.

Standsning af børne- og ungeydelsen

Hvis jeres barn har mere end 15 % ulovligt fravær i skolen inden for et kvartal, er skolen forpligtet til at underrette kommunen, som så standser udbetalingen af børne- og ungeydelsen for det efterfølgende kvartal.

Kommunen kan desuden træffe afgørelse om at standse børne- og ungeydelsen, hvis:

  • Jeres barn er mellem 15-17 år og ikke går i skole, er under uddannelse, har arbejde eller anden relevant aktivitet
  • I ikke overholder et forældrepålæg fra kommunen. Kommunen kan for eksempel træffe afgørelse om forældrepålæg, hvis de vurderer, at barnets udvikling kan være i fare, fordi I som forældre ikke lever op til jeres forældreansvar
  • I ikke overholder pligten til sprogvurdering eller sprogstimulering for 2-3-årige
  • Jeres barn ikke har deltaget i læringstilbud om sprogstimulering for 1-årige

For alle punkterne, kan der være særlige omstændigheder, der gør, at kommunen undlader at standse børn- og ungeydelsen. Denne vurdering foretages af kommunen. Kontakt din kommune, hvis du vil vide mere.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 28. september 2020.

Få den nyeste viden