English
Væk fra siden!
Viden og råd

Børnebidrag og særlige bidrag

Her kan I læse om, hvad børnebidrag er, og hvordan I opfylder forsørgelsen af jeres barn, når I ikke bor sammen.

I har som forældre pligt til at forsørge jeres barn, uanset om I bor sammen eller ej. Den af jer, der har barnet mest hos sig (mindst 9 overnatninger ud af en periode på 14 dage), vil normalt have krav på børnebidrag fra den anden forælder (samværsforælderen).

Få svar på, hvad det vil sige at være bopælsforælder og samværsforælder.

Børnebidrag og samvær

At man betaler børnebidrag, giver ikke rettigheder i forhold til at se barnet.

Man kan altså godt blive pålagt at betale børnebidrag, selvom man ikke har samvær, altså tid sammen med barnet.

Få tjek på børnebidrag

  • Vil I have fastsat børnebidrag i Familieretshuset?
  • Vil I selv aftale børnebidrag?
  • Særlige bidrag - ekstra støtte fra den anden forælder i forbindelse med fødsel og navngivning
  • Uddannelsesbidrag – ekstra støtte fra den anden forælder i forbindelse med et barns uddannelse

Hvis faderskabet ikke er fastslået

Familieretshuset eller Familieretten kan først fastsætte et børnebidrag, når faderskabet er fastslået. Skal du være mor til et barn, hvor faderskabet endnu ikke er fastslået, anbefaler vi dig, at du søger Familieretshuset om børnebidrag og eventuelt de særlige bidrag, så snart barnet er født. På den måde undgår du at overtræde ansøgningsfristen.

Hvis du ikke kan få børnebidrag, fordi faderskabet ikke er fastslået, eller det ikke kan fastslås, kan du søge Udbetaling Danmark om at få udbetalt særligt børnetilskud.

  • Hvis du ikke modtager børnebidraget
  • Gebyr ved ændring af børnebidrag

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 4. januar 2024.

Få den nyeste viden