English
Væk fra siden!
Viden og råd

Økonomisk støtte til efterskole

Læs om elevstøtte og mulighederne for at få yderligere tilskud til jeres barns efterskoleophold.

Vil du gerne give dit barn mulighed for at komme på efterskole i 8., 9. eller 10. klasse, men har du ikke råd til at betale for opholdet?

I artiklen her kan du læse, hvordan størrelsen af økonomisk støtte til efterskole beregnes, og i hvilke tilfælde det er muligt at søge efterskole eller kommune om supplerende støtte.

Hvad koster et efterskoleophold?

Der er stor forskel på de enkelte efterskolers ugepriser. Priserne på efterskoleophold varierer derfor meget. Alle elever får et statsligt tilskud til opholdet, som udregnes på baggrund af husstandens indkomst. Læs mere om dette tilskud i næste afsnit.

Med tilskuddet trukket fra prisen kan et års efterskoleophold koste fra ca. 30.000 kr. og op til 80.000 kr.

På Efterskoleforeningens hjemmeside kan du finde en oversigt over landets efterskoler – på siden kan du blandt andet udregne, hvad det vil koste for dit barn at gå på en bestemt skole, samt se om skolen har ledige pladser.

Staten giver elevstøtte til efterskoleophold – hvor meget afhænger af din indkomst

Alle elever med dansk statsborgerskab har ret til elevstøtte. Elevstøtten betales af staten.

Hvor høj støtten til jeres barn vil være afhænger af jeres husstandsindkomst to år før skolestart.

Bor du ikke sammen med barnets anden forælder, er det bopælsforælderens og en eventuel samlevers husstandsindkomst, der skal indgå i beregningen af elevstøtten. Det er husstandens sammensætning på tidspunktet for skolestart, der skal lægges til grund for beregningen af jeres indkomst og dermed elevstøtten. Det betyder, at hvis du var enlig forsøger, da barnet blev skrevet op til efterskolen, men samboende med en kæreste ved starten af efterskoleopholdet, så vil der blive lavet en genberegning af din egenbetaling.

Har du hjemmeboende børn under 18 år, udover barnet der skal på efterskole, vil jeres husstandsindkomst blive nedsat, når elevstøtten skal udregnes. Det gælder både egne og en eventuel samlevers børn.

Ved at benytte Efterskoleforeningens prisberegner (klik på beregn pris til højre i det mørkeblå felt), så får du vist, hvad et ophold på landets forskellige efterskoler vil koste, efter at elevstøtten er trukket fra.

Elevstøtte til udlændinge 

Unge uden dansk statsborgerskab kan få elevstøtte af staten, hvis én af disse tre betingelser er opfyldt:

 • Den unge er under 19 år og har – eller den unges forældre har – haft lovligt og uafbrudt ophold i Danmark i mindst to år før efterskolestarten
 • Den unge er omfattet af integrationsloven, som gælder for flygtninge, familiesammenførte eller indvandrere med specifikke opholdstilladelser
 • Den unge forsørges af en forælder, der er statsborger i et andet EU- eller EØS-land, og som har arbejde eller selvstændig virksomhed i Danmark

Kontakt Efterskoleforeningen, hvis du er i tvivl, om dit barn er berettiget til elevstøtte.

En ung, som ikke opfylder en af de tre betingelser, er berettiget til et grundstøttebeløb, hvis den unges forældre har eller har haft dansk statsborgerskab. Grundstøttebeløbet er ikke indkomstbestemt.

Hvordan ansøger man om elevstøtte?

Den efterskole, jeres barn bliver indskrevet på, skal ansøge om elevstøtte. Du vil modtage skemaet ’Ansøgning om elevstøtte’ fra skolen. Det skal du udfylde og underskrive, inden du sender det retur til skolen.

Hvis husstandsindkomsten ændrer sig

Ændrer jeres økonomiske forhold sig mellem ansøgningstidspunktet og skolestart eller i løbet af efterskoleopholdet, kan elevstøtten i nogle tilfælde blive beregnet igen. En genberegning kræver, at der er tale om en af disse tre årsager:

 1. Jeres husstands sammensætning ændres i perioden mellem ansøgning og start på efterskolen
 2. En forælder eller samlever dør i løbet af skoleåret
 3. En forælder får bevilget skilsmisse eller separation i løbet af skoleåret og den tidligere ægtefælle er flyttet ud af husstanden. Bemærk, at der ikke er mulighed for genberegning af elevstøtten, hvis en samlever (det kunne være barnets anden forælder, hvis I er ugifte) flytter ud af husstanden i støtteperioden

Læs mere om elevstøtte på Efterskoleforeningens hjemmeside.

Hvilke muligheder er der for yderligere støtte til efterskole?

 • Individuel supplerende støtte
 • Stipendier til familier med lav indkomst
 • Stipendier til elever med anden etnisk herkomst
 • Støtte fra kommunen
 • Enkelte fagforeninger tilbyder støtte
 • Legat til unge med kræft inde på livet

Husk, at der også kan være udgifter til transport, udstyr og rejser

Når du regner på, om der er råd til et efterskoleophold og lægger budget for skoleåret, så husk, at indregne transport til og fra skolen (også i weekender i løbet af skoleåret).

Der kan også være behov for, at jeres barn anskaffer sig særligt udstyr til opholdet, som for eksempel tøj, sangbog og PC, eller eleverne skal måske på en studietur i løbet af skoleåret. Disse udgifter dækkes ikke i alle tilfælde af egenbetalingen. Mange efterskoler har en pakkeliste på deres hjemmeside, som giver overblik over, hvad dit barn skal medbringe på efterskolen. Er du i tvivl, så spørg skolen om de samlede udgifter til opholdet.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 31. januar 2024.

Få den nyeste viden