English
Væk fra siden!
Viden og råd

Feriesamvær og samvær ved højtider

Feriesamvær er den tid, som jeres barn har med jer hver især i ferierne. Se eksempler på, hvordan man kan fordele ferierne.

Det er en god idé også at aftale, hvordan jeres barn skal se samværsforælderen i ferier og helligdage, når I alligevel laver en samværsaftale om det løbende samvær i weekender og hverdage. Det sparer jer og dermed barnet for at havne i en situation, hvor I begge to gerne vil have barnet i den samme ferie.

I skal være opmærksomme på, at bopælsforælderen ikke må holde ferie med barnet uden for skolernes ferier, hvis det går ud over jeres barns samvær med samværsforælderen. Bopælsforælderen kan dog søge om tilladelse til det hos Familieretshuset, hvis I ikke selv kan nå til enighed. Læs mere på Familieretshusets hjemmeside.

Se, hvad der er vigtigt at vide, når I laver en samværsaftale.

At aftale feriesamvær: Det kan I overveje

  • Praktiske spørgsmål
  • Barnets alder og tilknytning

I bestemmer selv, hvordan I vil planlægge ferierne

Det er op til jer, hvordan I vil tilrettelægge ferierne med jeres barn. Nogle forældre vil helst se barnet i hver ferie og deler derfor alle ferierne op. Andre vælger at have hele ferien hvert andet år.

Jul og nytår deles typisk sådan, at forældrene skiftevis hvert andet år har barnet juleaften og nytårsaften. Sommerferiesamvær lægges ofte sådan, at forældrene skiftes til at have førsteret til at placere ferien med en frist for eksempel den 1. februar.

Mere om feriesamvær

  • Er I uenige om feriesamværet?
  • Ferie i udlandet

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 14. april 2021.

Få den nyeste viden