English
Væk fra siden!
Viden og råd

Kommunikation i parforholdet, når I går fra par til forældre

At få barn er en grundlæggende livsforandring, og det kan skabe udfordringer for jeres kommunikation som par. Læs her, hvad I kan være opmærksomme på, og få redskaber til at bevare det gode parforhold, når to bliver til tre.

Mange oplever, at hverdagen forandres markant, når der kommer et barn ind i billedet, og at omvæltningen er så stor, at det på forhånd kan være svært at forudse, hvad den indebærer.

Ansvaret ved at få barn kan være en ligeså overvældende oplevelse som den glæde, der følger med at være blevet forælder. Hvor der før var plads til at pleje sig selv og parforholdet, til motion, til venner og måske til uddannelse eller karriere, får livet og parforholdet pludselig et helt andet omdrejningspunkt – nemlig barnet.

Et barn kræver forudsigelighed, struktur, gentagelser og planlægning. Samtidig kan det første barn give anledning til mange bekymringer, og I vil komme i situationer, hvor I skal nå til enighed om en hurtig, vigtig eller svær beslutning.

Læs mere om den første tid efter fødslen.

Hvad sker der med parforholdet, når et barn kommer til verden?

Når barnet kommer til verden er jeres parforhold og de fælles og individuelle ønsker og behov, som indtil nu har fyldt i hverdagen, ikke længere i centrum. Mange oplever på godt og ondt det at få børn som en direkte tilsidesættelse af sig selv og parforholdet.

Herunder er tre eksempler på, hvad man kan opleve som par, i tiden efter at barnet er kommet til verden.

 • I kan opleve nye sider af hinanden og forskellige tilgange til rollen som forælder
 • Der kan opstå usikkerhed og uenighed om, hvad der er bedst for barnet
 • Det kan komme som en overraskelse, hvor hårdt det er at få barn

Hvordan tackler I bedst uenighed og skaber en god kommunikation

Når I oplever at være pressede på søvn og overskud, risikerer I at ende hurtigere i konflikt, og selv små irritationer kan vokse sig store.

Ofte er det ikke selve indholdet i jeres konflikt, der er det centrale, men i stedet det mønster, der ofte gentager sig fra den ene konflikt til den anden. Måske kan det hjælpe, at I hæver jer lidt op over jeres uenighed og sammen er nysgerrige på, hvorfor I tidligere og nu igen er endt i konflikt, og forsøger at tale om, hvordan I bedst får denne løst og måske kan forebygge, at I ender i en lignende uenighed igen.

Uanset hvad uenigheden handler om, kan det derfor være vigtigt at aftale en tid, hvor I uforstyrret kan sætte jer ned og snakke. Hav fokus på jeres fælles problem, i stedet for at ende i en diskussion om sandt eller falsk eller om placering af skyld, og sørg for, at I under samtalen:

 • Bevarer den gode tone og taler pænt til hinanden
 • Har respekt for hinandens meninger
 • Tager en pause eller timeout, hvis bølgerne går for højt
 • Siger undskyld, hvis en af jer får sagt noget, der sårer den anden

Det kræver stor tålmodighed at lytte til hinanden og ikke mindst øvelse at lukke op og være ærlige om, hvad I føler, hvis I ikke er vant til at have den slags samtaler. I skal lære jer selv og jeres egne grænser at kende, og I skal ikke mindst finde modet til at blotte jer og være fuldstændig ærlige over for hinanden. Hvis det lykkes jer at nå en åben og ærlig dialog som par, hvor I accepterer hinandens forskelligheder og grænser, har I til gengæld skabt et solidt fundament for jeres parforhold og familieliv.

Den gode samtale – et redskab til bedre kommunikation i parforholdet

At lytte uden at afbryde er en vigtig forudsætning for at få løst en konflikt gennem samtale. En konkret metode til, hvordan du under en samtale skærper opmærksomheden på, hvad din partner siger, kan være, at I lader personen, som har taletid holde en genstand. Hvilken genstand, I vælger, er underordnet. Den skal blot markere, hvem der har taleret, og hvem der skal lytte. Når den ene af jer har talt færdigt, skifter genstanden hænder, og den anden får lov til at tale.

Hvis det er en svær samtale, som måske før er gået i hårdknude, kan I også følge disse seks råd til den gode samtale:

 1. Vurdér eller døm på intet tidspunkt den andens holdninger eller udtalelser
 2. Er der noget af det, der bliver sagt, som du ikke kan slippe, og som gør det svært for dig at bevare koncentrationen, så notér det hurtigt på et stykke papir og vend tilbage til at lytte
 3. Opsummér til slut eller gentag løbende din partners budskab og spørg, om det er forstået rigtigt, så han eller hun føler sig hørt
 4. Når I begge har haft taletid, så vend ønsker, behov, tanker og følelser, der er kommet frem under samtalen. Er de ønsker, I hver især har, forenelige med det liv, I lever nu? Er der følelser, I har til fælles? Og så videre
 5. Tal om, om I nu er i stand til at træffe en beslutning
 6. Aftal, hvornår I taler om det igen, hvis det er nødvendigt, og forsøg at tænke på noget andet end konflikten så længe.

Bevar den gode kommunikation ved betydningsfulde begivenheder

At få barn er en forandring, og som det er med forandringer eller kriser, så tager de kræfter. I vil sandsynligvis komme til at møde nye forandringer og kriser, som kræver, at I sammen må forsøge at justere og omprioritere jeres fælles familieliv. Det kan være, at I får endnu et barn, et nyt job, oplever arbejdsløshed eller sygdom. Store livsbegivenheder, som kræver, at I holder fokus på kommunikationen imellem jer, så den ikke går skæv.

Efter en periode med svigtende overskud og udfordringer, kan det desuden være vigtigt at skabe tid til bare at lave ingenting eller gå ud som par, når der er mulighed for det.

Spørg dig selv, før du bebrejder den anden

Venskab er en afgørende faktor i et parforhold og ofte vigtigere, end at der er gnist eller erotik. Mens gnisten kan komme og gå i løbet af et langt forhold, er venskabet vigtigt at pleje, for at parholdet og familien bliver et sted, hvor I føler, at I hører til, og hvor I har hinandens støtte.

Du kan selv gøre noget for at forebygge, at konflikterne fylder for meget i jeres parforhold og familie. Hvis din partner irriterer dig, så spørg dig selv, om du bidrager til din partners adfærd. Det kan også være en god vane at spørge dig selv, hvad du kan gøre for din partner, i stedet for at fokusere på, hvad din partner kan gøre for dig.

Mange gange skal der kun små ting til, at den anden føler sig værdsat.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Få den nyeste viden