English
Væk fra siden!
Viden og råd

Forælder, mens du tager en uddannelse?

Der er flere muligheder for at få økonomisk støtte fra det offentlige, hvis du er forælder eller får et barn, mens du uddanner dig.

Hvis du er eller bliver forælder, mens du er under uddannelse, findes fire almindelige støttemuligheder, som du kan læse mere om længere nede på siden:

 

Dit fribeløb stiger

Dit fribeløb bliver automatisk forhøjet, hvis du bliver forælder under din uddannelse. Det vil sige, at du må tjene mere ved siden af din SU, uden at din SU bliver reduceret. Derudover findes der nogle børnetilskud, som kan være relevante:

  • Særligt børnetilskud til forældre under uddannelse, der tjener under et vist beløb. Du kan som udgangspunkt ikke få børnetilskud samtidig med, at du får forsørgertillæg
  • Supplerende børnetilskud til forældre i praktik. Du kan søge, hvis du er i gang med en SU-berettiget uddannelse og skal på praktik- eller skoleophold som en del af uddannelsen

Fire støttemuligheder

  • Ekstra SU
  • Supplerende SU-lån
  • Forsørgertillæg
  • Børnetilskud til forældre under uddannelse

At være studerende og forælder på samme tid

Når du som forælder begynder på en uddannelse eller skal i gang igen efter barsel, er der behov for mere planlægning, så du kan nå det hele. Mødrehjælpens erfaring er, at det kan betale sig at:

  • Lave et skema for hele ugen, så du hele tiden ved, hvornår der er sat tid af til lektier, tøjvask, indkøb og så videre
  • Undersøge, om du på din uddannelse har mulighed for en blidere studiestart med færre undervisningstimer. Det er for eksempel muligt på VUC

En udfordring: Syge børn og fravær

For forældre under uddannelse kan det være en stor udfordring, at barnet bliver sygt, så de må droppe undervisningen. Har du muligheden, er det om at sige ja til al den hjælp, du kan få fra venner og familie.

Hvis du har meget fravær på grund af dit barn, er det også vigtigt, at dine undervisere eller vejledere på uddannelsen kender årsagen til dit fravær – så kan I eventuelt sammen finde en løsning, så fraværet ikke går ud over dit videre uddannelsesforløb.

LÆS OGSÅ: Er du ung forælder, og føler du dig sommetider ensom?

Støtte og hjælp på uddannelsen

På de fleste uddannelser er der ”fastholdelseskonsulenter” og andre studievejledere, som kan hjælpe med at skabe overblik og udpege andre muligheder for at få støtte. Studievejlederne står som regel også til rådighed til en snak om dine udfordringer og bekymringer, eller bare om hvordan det går.

Går du på en videregående uddannelse, kan du desuden få gratis, professionel rådgivning hos Studenterrådgivningen.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 13. september 2022.

Få den nyeste viden