English
Væk fra siden!
Viden og råd

Forælder, mens du tager en uddannelse?

Der er flere muligheder for at få økonomisk støtte fra det offentlige, hvis du er forælder, eller hvis du får et barn, mens du uddanner dig.

Hvilke muligheder du har, kommer an på din situation og hvilken type uddannelse, du går på. Men uanset hvad, er det en forudsætning, at du er forsørger, dvs. at dit barn har folkeregisteradresse hos dig.

  • SU
  • Fødsels-støtte
  • SU-lån og forsørgertillæg
  • Fribeløb
  • Børnetilskud til forældre under uddannelse
  • Børnetilskud til forældre i praktik
  • Barselsdagpenge

At være studerende og forælder på samme tid

Når du som forælder begynder på en uddannelse eller skal i gang igen efter barsel, er der behov for mere planlægning, så du kan nå det hele. Mødrehjælpens erfaring er, at det kan betale sig at:

  • Lave et skema for hele ugen, så du hele tiden ved, hvornår der er sat tid af til lektier, tøjvask, indkøb og så videre
  • Undersøge, om du på din uddannelse har mulighed for en blidere studiestart med færre undervisningstimer. Det er for eksempel muligt på VUC

En udfordring: Syge børn og fravær

For forældre under uddannelse kan det være en stor udfordring, at barnet bliver sygt, så de må droppe undervisningen. Har du muligheden, er det om at sige ja til al den hjælp, du kan få fra venner og familie.

Hvis du har meget fravær på grund af dit barn, er det også vigtigt, at dine undervisere eller vejledere på uddannelsen kender årsagen til dit fravær – så kan I eventuelt sammen finde en løsning, så fraværet ikke går ud over dit videre uddannelsesforløb.

LÆS OGSÅ: Er du ung forælder, og føler du dig sommetider ensom?

Støtte og hjælp på uddannelsen

På de fleste uddannelser er der ”fastholdelseskonsulenter” og andre studievejledere, som kan hjælpe med at skabe overblik og udpege andre muligheder for at få støtte. Studievejlederne står som regel også til rådighed til en snak om dine udfordringer og bekymringer, eller bare om hvordan det går.

Går du på en videregående uddannelse, kan du desuden få gratis, professionel rådgivning hos Studenterrådgivningen.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 20. marts 2024.

Få den nyeste viden