English
Væk fra siden!
Viden og råd

Økonomisk tilskud til at betale daginstitution

Hvis din husstandsindkomst er under et vist beløb, kan du få hjælp til at betale dit barns plads i vuggestue, dagpleje, børnehave, SFO og fritidshjem og så videre.

En af de store udgifter for forældre er vuggestue, dagpleje, børnehave og SFO. Særligt i barnets mindste år er daginstitutionen dyr.

Økonomisk fripladstilskud til daginstitution

Som en hjælp fra det offentlige, kan betalingen dog blive nedsat eller helt bortfalde, hvis den samlede indkomst i din husstand er under et vist beløb. Det betyder, at du enten skal betale mindre eller ingenting for pladsen.

Når den forælder, der har retten til tilskuddet, er enlig forsørger, bliver indtægtsgrænsen højere.

Sådan søger du økonomisk fripladstilskud

Du kan søge om tilskuddet via borger.dk eller direkte hos din kommune. Når du søger, skal du sende dokumentation for din nuværende indkomst.

Du kan se indkomstgrænser, og hvad indkomstgrænsen forhøjes med, når du er enlig forsørger, på borger.dk. Her kan du også læse mere om, hvilke institutioner, der er godkendt til tilskuddet.

Få overblik over dine muligheder for støtte fra det offentlige som forælder.

Søskenderabat

Hvis du har flere børn i daginstitution, fritidshjem eller SFO, kan du få rabat. Rabatten kaldes også søskendetilskud. Søskenderabatten gælder både biologiske børn, adoptivbørn og sammenbragte børn, som bor i husstanden.

Læs mere om søskenderabat på borger.dk.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 9. april 2021.

Få den nyeste viden