English
Væk fra siden!
Viden og råd

Økonomisk tilskud til konfirmationen

Du kan have mulighed for at søge økonomisk hjælp, når barnet skal konfirmeres. Blandt andet i form af legater fra private fonde eller et særligt konfirmationsbidrag. Bliv klogere på mulighederne for tilskud her.

Er I skilt eller gået fra hinanden, og har du udgifter i forbindelse med jeres barns konfirmation, kan du søge Familieretshuset om, at den anden forælder skal betale et konfirmationsbidrag til barnet.

Et konfirmationsbidrag er et særligt børnebidrag. Har barnet kun én forælder, kan der ikke fastsættes konfirmationsbidrag. Bidraget svarer til tre gange normalbidragets grundbeløb. I 2024 er beløbet 4.110 kr.

Der er forskel på reglerne for konfirmationsbidrag, alt efter om I deler forældremyndigheden eller ej. Læs mere herunder.

Regler for konfirmationsbidrag

  • Konfirmationsbidrag ved fælles forældremyndighed
  • Konfirmationsbidrag, når der ikke er fælles forældremyndighed
  • Beklædningsbidrag, hvis dit barn ikke skal konfirmeres

Ansøgning og frister

Som forældre kan I selv aftale, om der skal betales konfirmationsbidrag. Ønsker du bidraget fastsat, skal du udfylde og indsende en digital ansøgningsblanket til Familieretshuset.

Du kan tidligst søge bidraget tre måneder før konfirmationen, og ansøgningen skal senest være modtaget i Familieretshuset dagen før barnets konfirmation.

Læs mere om reglerne for ansøgning og ansøg om konfirmationsbidrag på Familieretshusets hjemmeside.

Vær opmærksom på, at vil du benytte dig af muligheden for at få konfirmationsbidraget udbetalt på forskud af Udbetaling Danmark (læs mere i afsnittet nedenfor), kræver det, at du har en bidragsafgørelse fra Familieretshuset.

Betaling af bidraget

Typisk vil bidraget skulle betales på datoen for konfirmationen. Betaler den anden forælder ikke bidraget til tiden, og har du en afgørelse om konfirmationsbidrag fra Familieretshuset, kan du anmode Udbetaling Danmark om en forskudsvis udbetaling.

Forskudsvis udbetaling betyder, at Udbetaling Danmark betaler konfirmationsbidraget til dig på forskud – altså inden det er blevet betalt af den anden forælder. Herefter opkræver de beløbet hos den forælder, der skal betale bidraget.

Du søger om forskudsvis udbetaling via Udbetaling Danmarks selvbetjeningsløsning.

Læs mere under ’hvordan søger jeg om udbetaling og opkrævning af børnebidrag’ på borger.dk.

Hold styr på udgifterne til konfirmationen

Det kan være en god idé at lave et budget over konfirmationen og udregne dine udgifter løbende. Det vil minimere risikoen for, at festen bliver alt for dyr. På konfirmationsportalen.dk finder du et skema med mulige udgiftsposter til en konfirmation.

Vær opmærksom på, at hvis du søger konfirmationsbidrag, bliver pengene normalt først udbetalt den dag, dit barn skal konfirmeres.

Søg konfirmationslegater

Du kan også søge forskellige konfirmationslegater. Vær dog opmærksom på, at der ved mange legater er begrænsninger, i forhold til hvem de gives til. Nogle kræver, at du modtager børnetilskud som enlig forsørger, andre at du bor i en bestemt by. En idé kan være at søge på kommunens hjemmeside efter særlige legater i dit lokalområde. Mange kirker og sogne uddeler desuden konfirmationslegater. Det kan derfor også være en mulighed at spørge præsten i dit sogn eller det sogn, hvor dit barn skal konfirmeres. Er der ikke midler til at hjælpe dig lokalt, kan kirken søge Samvirkende menighedsplejer om et legat på dine vegne.

Eksempler på konfirmationslegater:

Vær opmærksom på, at der kan være en ansøgningsfrist, som skal overholdes, for at komme i betragtning til disse legater.

Det er også en mulighed at søge om hjælp til festmiddagen hos Børn og Unges Mærkesager.

Konfirmationshjælp hos Mødrehjælpens lokalforeninger

Hos nogle af Mødrehjælpens lokalforeninger kan du søge om konfirmationshjælp. Det kan du læse mere om på din lokalforenings hjemmeside. Du finder din lokalforening her.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 19. april 2024.

Få den nyeste viden