English
Væk fra siden!
Viden og råd

Ordbog: familieretlig udredning

Familieretlig udredning er:

Når du eller barnets anden forælder starter en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, vil I typisk blive indkaldt til et møde i Familieretshuset. Der er flere måder at behandle jeres sag på, alt efter hvor kompliceret den er. Derfor starter Familieretshuset med at screene jeres ansøgning. Herefter vurderer man, om der er behov for et møde i form af en familiemægling eller en familieretlig udredning.

En familieretlig udredning gennemføres af et tværfagligt team, der består af en jurist og en børnesagkyndig (i nogle tilfælde er kun én af dem til stede på mødet).

Formålet med udredningen er at:

  • Lave en dybdegående tværfaglig udredning af sagen
  • Belyse sagen fra jeres barns synsvinkel og om nødvendigt at få lavet en børnesagkyndig undersøgelse (se ordbog) af en ekstern psykolog
  • Give jeres barn støtte og rådgivning mens sagen bliver udredt i Familieretshuset
  • Støtte jer I at være de bedst mulige forældre for jeres barn, selvom I ikke længere er sammen

Inden I kommer til mødet, sender Familieretshuset en handleplan til jer, som beskriver, hvad I kan forvente jer af det familieretlige udredningsforløb. Familieretshuset vil også have kontaktet jeres kommune for at oplyse om, at sagen er under behandling, og for at undersøge, om der skal påbegyndes et samarbejde mellem Familieretshuset og kommunen.

Når udredningen er gennemført, vil Familieretshuset lave en sagsfremstilling, der sammen med sagens øvrige dokumenter sendes videre til familieretten, der træffer afgørelse om forældremyndighed, bopæl og/eller samvær i jeres sag.

Hvad betyder ordet?

I Holdepunkts ordbog kan du få forklaret betydningen af en række juridiske udtryk. Ord, du sjældent møder, men som pludselig bliver vigtige at kende midt i skilsmissen eller i en sag om samvær.

Du finder en oversigt over alle ordbogsopslag her.

Få den nyeste viden