English
Væk fra siden!
Viden og råd

Ordbog: vejledningsmøde

Vejledningsmøde er:

Tager du kontakt til Familieretshuset i forbindelse med en sag om forældremyndighed, barnets bopæl eller samvær, vil I i langt de fleste tilfælde blive indkaldt til et vejledningsmøde, der har til formål at rådgive jer og finde frem til en god løsning til gavn for jeres barn.

Familieretshuset har flere forskellige mødeformer for eksempel:

  • Familiemæglingsmøder
  • Udredningsmøder
  • Afklaringsmøder (i forbindelse med, at I går fra hinanden)

Familieretshuset indkalder jer til den type møde, som de vurderer, er bedst egnet i jeres situation.

For at undgå at sagen trækker ud, og at kontakten mellem barnet og den forælder, som det ikke bor hos, dermed svækkes, er der mødepligt til mødet. En forælder har dog ikke pligt til at deltage i et møde med den anden forælder, hvis denne har udsat forælderen eller forælderens barn for voldelig adfærd eller der er mistanke herom.

I sager om samvær betyder udeblivelse uden gyldig grund, at Familieretshuset kan holde mødet med den forælder, som møder op, og fortsætte sagsbehandlingen uden at indkalde til et nyt møde. Den af jer, der ikke er mødt op, har derfor kun mulighed for skriftligt at komme med oplysninger til sagen.

Hvad er ordbogen?

I Holdepunkts ordbog kan du få forklaret betydningen af en række juridiske udtryk. Ord, du sjældent møder, men som pludselig bliver vigtige at kende midt i skilsmissen eller i en sag om samvær.

Du finder en oversigt over alle ordbogsopslag her.

Få den nyeste viden