English
Væk fra siden!
Viden og råd

Hvis kommunen har modtaget en underretning om dit barn

En underretning betyder først og fremmest, at kommunen skal undersøge, om du og din familie har brug for hjælp.

Underretninger er til for at gøre kommunen opmærksom på, at en gravid kvinde eller en familie med børn under 18 år kan have brug for hjælp eller støtte. Kommunen skal undersøge, om der er behov for hjælp, og hvilken hjælp der skal iværksættes.

Hvem kan underrette?

Underretninger kommer som regel fra personer, der er i kontakt med børn og familier. Det kan være pædagoger, lærere, sundhedsplejersken, jordemoderen eller en læge. De har skærpet underretningspligt, det vil sige en særlig forpligtelse til at underrette kommunen, hvis de bliver bekymrede, også selvom der ikke er givet samtykke fra familien. Normalt bliver de personer, som har forældremyndigheden over barnet, involveret, inden der sendes en underretning til kommunen. Med mindre der er noget særligt i sagen, som giver grund til andet.

Underretningen kan dog også komme fra andre personer, som får kendskab til bekymrende forhold hos en familie. Det kan være naboer, veninder, familie eller andre.

Man kan også selv henvende sig til kommunen, hvis man har brug for hjælp. Få gode råd om at søge hjælp i kommunen.

Vigtigt at vide om underretninger

Underretninger er en mulighed for at få hjælp, og din kommune er forpligtet til at undersøge, hvad du og dit barn har brug for og derefter eventuelt iværksætte den rette hjælp.

Underretningspligten skal overholdes, uanset hvad der er årsagen til, at barnet/den unge kan have behov for støttende indsatser. Den der underretter skal ikke vurdere, om barnet/den unge har ret til at få særlig støtte i kommunen. Det skal vurderes af kommunens familieafdeling i forbindelse med en eventuel undersøgelse af barnets/den unges behov.

Kommunen skal sikre, at både du og dit barn får den bedst mulige støtte.

  • Støtten til barnet er meget forskellig alt efter behovet og kan være rettet mod barnet eller hele familien
  • Det er en god idé at samarbejde med kommunen, så I i fællesskab kan finde frem til, hvad du og din familie har brug for

Alle har ifølge loven pligt til at fortælle kommunen, hvis man har mistanke om, at et barn lever under bekymrende forhold.

Du kan læse mere om underretninger hos Ankestyrelsen og på borger.dk.

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Artiklen er senest opdateret den 31. januar 2024.

Få den nyeste viden